Stavba slova

Stavba slova

Tak jako se naše kostra skládá z jednotlivých kostí a pomáhá tak udržet stavbu těla, tak se z jednotlivých částí skládají i slova. Pojďme prozkoumat, jak poznáme jejich kořen, co je předpona a přípona a k čemu se nám to může hodit.

Stavba slova nebývá zrovna oblíbeným tématem. Alespoň jemné proniknutí do základních pravidel je ale nutností proto, abychom se neztratili nejen při práci s příbuznými slovy od slov vyjmenovaných.

Slova příbuzná

Mirek je učitelUčí na základní škole. Učení ho baví. Učit umí a hodně žáků už mnoho naučilUčitelská práce se mu moc líbí. „Jen se učte!“ vždycky říká.

Slova učitel, učí, učení, učit, učitelská, … spolu souvisejí svým významem. Jejich společná část se nazývá KOŘEN

Pokud mají slova stejný kořen a významově spolu souvisejí, říkáme o nich, že to jsou slova PŘÍBUZNÁ.


Stavba slova

Slovní KOŘEN je nejmenší část slov, kterou mají příbuzná slova společnou.

Část slova, která stojí před kořenem, nazýváme PŘEDPONOVÁ ČÁST. 

Předponová část se může skládat z jedné nebo více předpon, ale ve slově taky nemusí být přítomná vůbec.

Část slova, která stojí za kořenem, nazýváme PŘÍPONOVÁ ČÁST.

Příponová část může obsahovat přípony a koncovky, ale také nemusí být přítomná.

PŘEDPONOVÁ část KOŘEN PŘÍPONOVÁ část
itel
na
nevy ený
ebnice

Jak určit kořen slova

1) K danému slovu najdi několik slov příbuzných.

2) Zjisti, kterou část mají společnou.

 

RYBNÍK

1) ryba, porybný, rybář, rybička

2) RYB

PRALES

1) lesník, lesní, lesy, polesí

2) LES

 

PODHRADÍ

1) hrad, Hradiště, Hradec, hradby

2) HRAD

ZAHRADA

1) zahradník, zahradníctví, zahrádka, zahrádkář

2) ZAHRAD

 

PŘEDPONOVÁ ČÁST KOŘEN PŘÍPONOVÁ ČÁST
po VOD
VOD árna
po ŠKOL ák
ŠKOL ník
LET
LET adlo
STROJ
STROJ ník
pra LES
LES ník

 


Tvar slova a slova příbuzná

Slovo SYNŮM je tvarem slova SYN a slovo SYNOVEC je slovo příbuzné od slova SYN. A to je celé. 🙂

  • TVAR SLOVA

Představ si PSA. Když budeme mluvit o PSOVI nebo běhat se PSEM, je to pořát ten jeden stejný PES. (teď si všimni 4 různých tvarů slova pes) 

Jiný tvar slova vytvoříme například tak, že změníme pád nebo číslo slova základového. 

  • SLOVO PŘÍBUZNÉ

Pokud mají slova stejný kořen a významově spolu souvisejí, říkáme o nich, že to jsou slova PŘÍBUZNÁ. To už jsme si přece ale vysvětlovali výš. 🙂