Slovní druhy

Slovní druhy

Různá slova mají různé funkce. Některá spojují, jiná třeba rozšiřují význam nebo něco důležitého pojmenovávají. Abychom se v nich vyznali, dělíme všechna slova na 2 velké skupiny, ty pak dál na 10 velkých skupin a ty většínou dělíme na další a další skupiny, ale to už by se nám z toho točila hlava. Pěkně popořádku…

Jak se dělí slovní druhy

Slovní druhy dělíme do dvou velkých skupin podle toho, jestli dokáží nebo nedokáží měnit svůj tvar. Slovo BALONEK se může změnit na BALONKEM  a pořád jde o ten samý předmět. Kdežto slovo PROTOŽE umí být jen protože a svůj tvar změnit neumí.
  • OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY
K ohebným slovním druhům řadíme podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa
  • NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY
K neohebným slovním druhům řadíme příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce.