ONLINE UČEBNICE

ONLINE UČEBNICE

Kdo byl Sámo? Jak se dělí obratlovci? Jaká jsou vyjmenovaná slova po M? Co jsou synonyma? A věděli jste, že nejvyšší horou na světě není Mount Everest?

MATERIÁLY A LEKCE

MATERIÁLY A LEKCE

Pracovní listy k procvičování, tipy na knihy i kompletní zpracované lekce. Čtenářství, čeština, historie, zeměpis, přírodověda i prvouka. A ještě něco navíc...

U ČITELKY - BLOG

U ČITELKY - BLOG

Na pedagogické fakulty se chodí vesměs ze dvou důvodů. Jedním je červenec a druhým srpen. Mě tam dohnala iluze. Sem si odkládám to, co mi z ní zůstalo...

Obojetné souhlásky

  psaní i / í / y / ý po obojetných souhláskách se řídí různými pravidly po obojetných souhláskách se může psát jak měkké i, tak tvrdé y je potřeba vyznat se v pravidlech, která nám pomáhají, abychom vybrali to správné obojetých souhlásek máme 8, jsou to: můžete si pamatovat pomůcku „Be, Fe, Le, Me, Pes Se VeZe na trakaři podle meze.“ PRAVIDLA

Měkké a tvrdé souhlásky

MĚKKÉ SOUHLÁSKY po měkkých souhláskách píšeme měkké i / í př.  žirafa, šiška, číslo, říkanka, citron, Jitka, dítě, tisk, nic TVRDÉ SOUHLÁSKY po tvrdých souhláskách píšeme obvykle tvrdé y / ý př: nohy, chytrá, kytara, čáry, hody, tykadlo, nadšený Jenže to neplatí vždycky. Kdy se po tvrdých souhláskách píše měkké „i“ v češtině máme i slova, ve kterých se po tvrdých souhláskách píše měkké „i“ jsou to