ONLINE UČEBNICE

ONLINE UČEBNICE

Kdo byl Sámo? Jak se dělí obratlovci? Jaká jsou vyjmenovaná slova po M? Co jsou synonyma? A věděli jste, že nejvyšší horou na světě není Mount Everest?

MATERIÁLY A LEKCE

MATERIÁLY A LEKCE

Pracovní listy k procvičování, tipy na knihy i kompletní zpracované lekce. Čtenářství, čeština, historie, zeměpis, přírodověda i prvouka. A ještě něco navíc...

U ČITELKY - BLOG

U ČITELKY - BLOG

Na pedagogické fakulty se chodí vesměs ze dvou důvodů. Jedním je červenec a druhým srpen. Mě tam dohnala iluze. Sem si odkládám to, co mi z ní zůstalo...

Slovní druhy

Různá slova mají různé funkce. Některá spojují, jiná třeba rozšiřují význam nebo něco důležitého pojmenovávají. Abychom se v nich vyznali, dělíme všechna slova na 2 velké skupiny, ty pak dál na 10 velkých skupin a ty většínou dělíme na další a další skupiny, ale to už by se nám z toho točila hlava. Pěkně popořádku…

Stavba slova

Tak jako se naše kostra skládá z jednotlivých kostí a pomáhá tak udržet stavbu těla, tak se z jednotlivých částí skládají i slova. Pojďme prozkoumat, jak poznáme jejich kořen, co je předpona a přípona a k čemu se nám to může hodit.