Slovní hodnocení ukrajinských žáků

Slovní hodnocení ukrajinských žáků

Čeká Vás poprvé psaní slovního hodnocení na vysvědčení pro své (nejen) ukrajinské žáky? Na Facebooku se ke mně dostala prosba kolegyně paní učitelky, která by uvítala podporu a ukázku toho, jak může slovní hodnocení vypadat. Nikdy ho nepsala a letos ji to čeká, protože má ve třídě ukrajinského žáka. 

Nejsem odborník na vzdělávání dětí s OMJ a sama ve třídě ukrajinské děti letos nemám. Můžu ale nabídnout zkušenosti s využíváním slovního hodnocení v minulých letech. Ovšem terén a mnozí kolegové mohou být mnohem dál. 

MŠMT vydalo v polovině května 2022 Metodiku k hodnocení žáků v ZŠ podle zákonu Lex Ukrajina. V něm najdete shrnuté to nejzásadnější pro hodnocení ukrajinských dětí. Já se v dalším textu zaměřím pouze na případy, ve kterých se škola rozhodne napsat žákovi slovní hodnocení na vysvědčení. K tomu je třeba, aby byla ve školním řádu tato možnost zakotvena. Jak na to se dočtete právě v metodice.

V případě, že škola nemá slovní hodnocení ukotveno ve školním řádu a chtěla by tento způsob hodnocení nově využívat, je třeba adekvátně upravit školní řád, předložit jej školské radě ke schválení a následně informovat o schválené úpravě ŠŘ zaměstnance, žáky školy i zákonné zástupce.

Struktura vysvědčení není legislativně zakotvena. Hodnocení se věnuje vyhláška č. 48/2005 Sb., kterou doporučuji k prostudování, a ke struktuře vysvědčení, píšete-li slovní hodnocení, se tam píše:

Výsledky vzdělávání žáka lze slovně hodnotit samostatně za každý předmět zvlášť, souhrnně za všechny předměty nebo kombinovat s klasifikací – některé předměty hodnotit slovně a jiné klasifikací.

V další části nabízím autentické slovní hodnocení na vysvědčení ze ZŠ Labyrinth v Brně, které jsem se snažila doplnit komentářem k jednotlivým jeho částem. Strukturu jsme pojali následovně: úvodní odstavec se shrnutím toho, jaké pololetí máme za sebou a co pro něj bylo typické – jednotlivé předměty – závěrečný odstavec se souhrnem měkkých dovedností, kompetencí, individuálních úspěchů a toho, na co se ještě zaměřit. 

Taky je potřeba říct, že ve třídě učilo několik učitelů, hodnocení se tedy skládá z práce nejméně 5 kolegů. Každý z nich je na své cestě v užívání popisného jazyka jinak daleko. Učíme se to, nepředkládám tedy geniální vzorový materiál, spíše podklad pro Vaše přemýšlení nad tím, jak takové vysvědčení může vypadat.

Máte-li připomínky, nápady, tipy na vylepšení, ozvěte se mi na pancelcino@gmail.com nebo na Facebooku či Instagramu (@Pancelcino.cz) a pošlete svůj tip na to, jak své ukrajinské žáky hodnotíte Vy. Díky za to!

Další inspiraci k psaní slovního hodnocení najdete třeba tady:

 • Ukázky slovního hodnocení od NPI 
  Ukázky příkladů slovního hodnocení, které byly poskytnuty ZŠ J. Gutha-Jarkovského v Praze 1 a prošly kontrolou ČSI v roce 2022.

   

 • Slovní zpětná vazba nejen na vysvědčení
  Materiál z dílny Učitelské platformy jsme zpracovali v prosinci 2020 a stáhnete ho na spodní části odkazované stránky. V pdf materiálu neopomeňte zdroje a odkazi na jeho konci.

   

 • Slovní hodnocení, hovory a pravěk
  Článek z webu Pancelcino.cz, který shrnuje základní pravidla pro psaní slovního hodnocení, najdete tu i ukázky toho, jak by slovní hodnocení vypadat určitě nemělo.

   

 • Slovní hodnocení od SCIO
  Aplikace z dílny SCIO, která Vám může pomoct s generováním slovního hodnocení. Zdarma demo ukázka, jinak je nutné se přihlásit a objednat si plnou verzi. 

Dovolte ještě několik zásad, na které je třeba při psaní slovního hodnocení ukrajinských dětí brát zřetel:

 • Zohledněte nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka, neboť se jedná o závažnou souvislost, která ovlivňuje žákův výkon (viz § 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb.).

 • V popisu toho, jak se ukrajinským dětem ve škole dařilo, shrňte nejen výsledky předmětů, ale také:
  • jak se žák-cizinec snažil integrovat do nového prostředí;
  • jak se snažil spolupracovat se spolužáky se stejným mateřským jazykem a se spolužáky s jiným mateřským jazykem);
  • jak se snažil plnit zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
  • zda a jak plnil další doplňkové úkoly;
  • případně výsledky předchozího vzdělávání na Ukrajině, osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).

 • Pokud běžně píšete vysvědčení se známkami a ukrajinským dětem píšete slovní hodnocení, vysvětlete spolužákům, že jsou ukrajinští žáci hodnocení jinak a proč jste se tak jako škola rozhodli.

 • Situace ukrajinských dětí je velmi náročná. Myslete na to, až budete závěrečné hodnocení psát. Oceňujte, hledejte drobnosti, které je možné vyzdvihnout, zaměřte se na to, co se dětem dařilo, co zvládly, v čem se zlepšily, co se naučily. Cílem vysvědčení je srhnout, v jaké kvalitě žák zvládá vytyčené vzdělávací cíle. Slovní hodnocení má ale oproti známkám jistou ne-výhodu. Může zaujmout postoj a jednu skutečnost popsat z různých úhlů pohledu. „Nezvládáš ještě sčítání pod sebou.“ x „Při sčítání pod sebou Ti pomáhá, když sepíšeš jednotky pod jednotky a desítky pod desítky. S dopomocí učitele to zvládáš, v samostatné práci máš ještě velký prostor pro zlepšení.“ 

A teď už slibovaný materiál s doplňujícím komentářem. Jednotlivé části je možné zvětšit kliknutím na slide, případně zobrazit celý PDF materiál TADY.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *