Podstatná jména I.- pád, číslo, rod, životnost a vzory

Podstatná jména I.- pád, číslo, rod, životnost a vzory

Podstatná jména jsou už ze své PODSTATY jména dostatečně PODSTATNÁ na to, abychom se jimi zabývali zevrubně. Podíváme se na ně nejen pod lupou, ale i pod rentgenem…

Podstatná jména jsou slova, která vyjadřují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.


Podstatná jména

 • jsou to slova ohebná – jejich tvar se může měnit (míč, s míčem, míče, o míči,…) 
 • měníme-li jejich tvar, říkáme tomu SKLOŇOVÁNÍ
 • osoby: maminka, řidič, herci, chodec,… 
 • zvířata: kotě, kuřata, želva, drak, …
 • věci: sklenička, kniha, hokejky, květináč,…
 • vlastnosti: laskavost, lakota, věrnost, ohleduplnost,…
 • děje: plavání, malování, psaní, uklízení, běhání,…
 • určujeme u nich PÁD, ČÍSLO, ROD a životnost, VZOR

Sedm pádů

 • Čeština má 7 pádů.
 • K jejich určování nám pomáhají pádové otázky.

Jak skloňujeme:

Pokud chcete vědět, jak HURVÍNEK SKLOŇUJE KOČKU, mrkněte na video.
V tabulce jsou vyskloňována jméma Simona a Luboš v jednotném čísle a slova holka, kluk v čísle množném. Čísla odpovídají pádům a k nim přidaným pádovým otázkám.

pád slovo v jednotném čísle pád slovo v množném čísle
1. Simona, Luboš 1. holky, kluci
2. Simony, Luboše 2. holek, kluků
3. Simoně. Lubošovi 3. holkám, klukům
4. Simonu, Luboše 4. holky, kluky
5. Simono! Luboši! 5. holky! kluci!
6. Simoně, Lubošovi 6. holkách, klucích
7. Simonou. Lubošem 7. holkami, kluky

 


Jednotné a množné číslo

 • jednotné číslo (singulár): 

 „JEDEN, JEDNA, JEDNO“
        – ředitel, kočka, telefon, jáma, kuře…

 • množné číslo (plurál): stromy, víly, lvíčata,…

    „VÍCE NEŽ JEDEN, JEDNA, JEDNO“
        – ředitelé, kočky, telefony, jámy, kuřata… 


Rod podstatných jmen

K určování rodu nám mohou pomoci ukazovací zájmena.

 • MUŽSKÝ   (ten)    + (ti hadi, ty stroje)

    – ten pán, ten kohout, ten deník, ten nepořádek, …

 • ŽENSKÝ   (ta)      + (ty ženy)

    – ta žena, ta žirafa, ta rostlina, ta láska, ta voda …

 • STŘEDNÍ  (to)     + (ta koťata)

    – to děvče, to lvíče, to těsto, to štěstí, to tancování, …


Životnost mužského rodu

 • určujeme ji pouze u podst. jmen rodu MUŽSKÉHO
 • r. mužský:
          ŽIVOTNÝ ( kluk, pes)
          NEŽIVOTNÝ  (strom, telefon)
 • názvy osob a zvířat = rod mužský ŽIVOTNÝ

POZOR NA „VÝJIMKY“:

 • ! sněhulák, strašák, drak, robot,…rod mužský ŽIVOTNÝ
 • ! hmyz, dobytek, lid, národ, …rod mužský NEŽIVOTNÝ

Gramatická životnost se nemusí vždy shodovat s životností přirozenou, nemůžeme tedy říci, že to, co nedýchá, není rodu životného.

POMŮCKA PRO URČOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI…

Rod mužský životný 

a) slovo končí na SAMOHLÁSKU

    Př: zrádce, dárce, fotbalista, houslista, …

b) tvar v 1. a 4. pádě j.č. se mění

    Př: 1. pes (4. vidím psa), 1. sportovec (4. vidím sportovce)

Rod mužský neživotný 

 tvar v 1. a 4. pádě j. č. se NEmění   (NEživotný se NEmění)

     Př: 1. hřebík (4. vidím hřebík)
           1. stroj (4. vidím stroj)


Vzory podstatných jmen

 •     VZORY MUŽSKÉHO RODU

            pán, hrad (les), muž, stroj, předseda, soudce

 •     VZORY ŽENSKÉHO RODU

            žena, růže, píseň, kost

 •     VZORY STŘEDNÍHO RODU

            město, moře, kuře, stavení


V samostatném článku najdete i skloňování vzorů podstatných jmen.