Psaní Ů a Ú

Psaní Ů a Ú

Psaní Ů  a Ú má několik pravidel, která když se naučíte, hravě zvládnete jejich pravopis. A když to ještě podpoříte čtením, máte vyhráno… Jo a věděli jste, že pečeme ŠTRÚDL a ne štrůdl?

Kde píšeme Ů s kroužkem?

  • uprostřed slova – PRŮVOD
  • na konci slova – DOMŮ

Kde píšeme Ú s čárkou?

  • na začátku slova – ÚNOR

Není to ale tak jednoduché. Až budete češtinu zkoumat podrobněji, zjistíte, že Ú s čárkou se dá objevit i uvnitř slov. Takže jak se v tom zorientovat?

Ú s čárkou píšeme:

  • na začátku slova: úl, únava, únor, úprk, …
  • po předponách: neúnavný, bezútěšný, neúplatný, zúčastnit se, nejúspěšnější…
  • na počátku 2. části složených slov: trojúhelník, mnohoúhelník, …
  • v citoslovcích: bú, hú, vrkú, …
  • v některých slovech cizího původu:

túra, múza, léčebná kúra, ocún, skútr, medúza, iglú, ragú, fúze, transfúze, túje, fúrie, trubadúr či štrúdl
(POZOR: kůra stromů X léčebná kúra, manikúra, pedikúra, …)
Od roku 2023 můžeme psát štrůdl i s kroužkem. 

Proč máme dvě ú/ů:

Jde o historický vývoj našeho jazyka. Podrobněji můžete celou záležitost prozkoumat na webu Ústavu pro jazyk český.