Přísudek – druhy přísudku a jak ho poznat ve větě

Přísudek – druhy přísudku a jak ho poznat ve větě

Včera plakali, dnes se uklidnili a zítra pojedou na dobrodružnou cestu. Nebo začnou přemýšlet o něčem ještě bláznivějším. Záleží na tom, co jim, sobě nebo jinému podmětu dovolíš. A to, co jim dovolíš, stane se ve větě přísudkem. #Makáme

Jaké jsou druhy PŘÍSUDKU:


1) PŘÍSUDEK SLOVESNÝ JEDNODUCHÝ:

 • SLOVESNÝM přísudkem je SLOVESO.
 • Sloveso PSÁT tedy použijeme ve větě jako přísudek: Marcel píše.
 • Přísudek PÍŠE je tvořen (pouze) jedním slovesem, proto je SLOVESNÝ jednoduchý.
 • Slovesným přísudkem jednoduchým je ale také ten, který obsahuje plnovýznamové sloveso (např. psát) ve spojení se slovesem BÝT, tedy např. Psal jsem.

Příklady slovesného přísudku jednoduchého:

 • Náš tatínek dobře řídí.
 • Jeníček a Mařenka zabloudili v lese.
 • Sousedovic kočka se ztratila.
 • Nalijeme si vína.
 • A to jsi řídil celou firmu sám?
 • Zabloudili jsme v lese.
 • Včera večer jsem se ztratil v nákupním centru.

2) PŘÍSUDEK SLOVESNÝ SLOŽENÝ:

 • SLOVESNÝM přísudkem je SLOVESO.
 • Slovesný přísudek SLOŽENÝ obsahuje plnovýznamové slovezo (např. psát) a další, tzv. neplnovýznamové sloveso.
 • Sloveso PSÁT tedy použijeme ve větě jako část přísudku (v infinitivu, tedy končící většinou -t)
 • Druhou část tvoří sloveso neplnovýznamové: Marcel začal psát.

Neplnovýznamová slovesa:

 • Dětem je můžete představit jako ta, která se sama necítí dobře a potřebují kamaráda (plnovýznamové sloveso), kterého chytí za ruku. Ve větě pak tvoří přísudek společně.
 • ZPŮSOBOVÁ = MODÁLNÍ slovesa: moci, muset, smět, mít, chtít, umět,…
 • FÁZOVÁ slovesa: začít, přestat
 • DALŠÍ: slovesa dát, nechat

Příklady slovesného přísudku složeného:

 • Náš tatínek umí dobře řídit.
 • Jeníček a Mařenka museli zabloudit v lese.
 • Sousedovic kočka se mohla ztratit.
 • Přestaň nalévat víno.
 • Začal jsi řídit celou firmu sám?
 • V našem lese nemůžete zabloudit.
 • Nenech se rušit.

3) PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU:

 • JMENNÝM PŘÍSUDKEM je podstatné JMÉNO, přídavné JMÉNO nebo ZÁJMENO, ale i příslovce nebo sloveso v infinitivu.
 • Toto JMÉNO je doplněno neplnovýznamovým SPONOVÝM slovesem (proto je se sponou).

SPONOVÁ slovesabýt, bývat, stát, stávat se (+ další slovesa zůstat, mít, zdát se)

Příklady jmenného přísudku:

 • Kovy je český youtuber. (youtuber je podstatné jméno) 
 • Stala jsem se učitelkou. (učitelkou je podstatné jméno)
 • Václav byl slavný. (slavný je přídavné jméno)
 • Stávám se uznávaným. (uznávaným je přídavné jméno)
 • Tohle ocenění není naše. (naše je zájmeno)
 • Na světě je krásně. (krásně je příslovce)
 • Tady v tunelu je dobře slyšet vlak. (slyšet je sloveso v ininitivu)

4) PŘÍSUDEK JMENNÝ BEZE SPONY (neslovesný):

 • Přísudek jmenný beze spony je přísudkem neslovesným.
 • Věta neobsahuje sloveso ve funkci přísudku, ten je nahrazen (v přísudkové části) jiným slovním druhem.

Příklady neslovesného přísudku:

 • Sliby chyby.
 • Mladost – radost.
 • Učení – mučení.
 • Žába hop do louže.
 • Kniha bum na zem.
 • Čekárna zde.
 • Představení zrušeno.
 • Vstup zdarma.