Předpony S-, Z- a VZ-

Předpony S-, Z- a VZ-

Shrbený stařec ve svém zchátralém domě setřel prach, strávil večeři, spravil rádio, zapnul zprávy a zhlédnul film. Zahořeli jste láskou k předponám S-, Z- a VZ- ? My taky…

Předpony VZ- a VZE-

  • předpony vz- vze- vyjadřují pohyb vzhůru
  • např. ve slovech:  
    vzlétnout, vzplanout, vznést se, vzdálit se, vzedmout se, …

Předpony Z- a ZE- 

  • VYJADŘUJEME ZMĚNU STAVU 

      (Někdo něco dělal, dělal, až to dokončil či změnil.)

            – červenal, červenal až ZČERVENAL

            – tlumil, tlumil až to ZTLUMIL

            – mizel, mizel až ZMIZEL

        Př: zesílit, změnit, zmodrat, zběhnout, zúžit, zmotat,…

  • V USTÁLENÝCH SLOVNÍCH SPOJENÍCH 

                – ZKOUŠKA, ZPOVĚD, ZPĚV, ZPYTOVAT,…


Předpony S- a SE-

  • SMĚR DOHORMADY, ZVRCHU DOLŮ A Z POVRCHU PRYČ

            – směry mají zároveň přednost před změnou stavu (Z)

SMĚR DOHROMADY

sejít se, seběhnout se, spřátelit se, sbírat, shrabat, stočit, smotat, spojit, …

 

SMĚR Z VRCHU DOLŮ

spadnout, skutálet se, skočit, seskočit, slézt, shodit, shlédnout, sejít, sjet, skrčit …

 

SMĚR Z POVRCHU PRYČ

setřít, smazat, …

 

  • USTÁLENÉ PŘÍPADY (které je třeba se naučit)

NAUČÍM SE…
STRAVA STÝSKAT SI
STRÁVIT SPOTŘEBOVAT
SKONČIT SDĚLIT
SPATŘIT STVOŘIT
STMÍVAT SE SHNÍT
STRNOUT SCHOVAT SE
SKONAT SLEVIT
SPÁLIT SPASIT
SHOŘET SPÁCHAT

Slova, kde můžeme psát S- i Z-

S- , SE- Z- , ZE-
SBĚH ZBĚH
 – sběh lidí, směr dohromady – vojenský zběh, utekl z vojny
SUŽUJE ZUŽUJE
– sužuje nás sucho, trápí nás – zužuje šaty, úží je, až je zúží
SMAZAT ZMAZAT
– smazat tabuli, směr pryč – zmazal si šaty, mazal až zmazal
SBÍT, STLOUCT ZBÍT, ZTLOUCT
– sbít poličku, směr dohromady – ztlouct psa, mlátit až zmlátit
SHLÉDNOUT ZHLÉDNOUT
– shlédl ze skály, směr dolů – zhlédl film, hleděl až ho zhlédl
SLÉZT ZLÉZT
– slézt ze stromu, z vrchu dolů – zlézt skálu, nahoru i dolů
SJEDNAT ZJEDNAT
– sjednat schůzku, dohromady – zjednat pořádek, jednat až …
SPRÁVA ZPRÁVA
– správa zámku, spravit = starat se – nové zprávy, zpravit=informovat
STĚZOVAT  ZTĚŽOVAT
– stěžuje si, naříká – ztěžuje nám práci, tíží až …