Předpony OB-, V- (bě a bje, vě a vje, pě a pje)

Předpony OB-, V- (bě a bje, vě a vje, pě a pje)

Objednatel objemných návěsů obědval s oběma syny v restauraci „V Objeveném vjezdu“ vedle věže se sklepním vězením. V hlavní roli –Ě– a –JE–.

Ve slovech, kde se předpony ob-  v-  potkávají se základovým slovem, začínajícím na je, píšeme pak hláskovou skupinu -bje- . 

V ostatních případech píšeme vždy -bě- .

 

předpona základové slovo nové slovo
ob- jednat objednat
v- jet vjet


objet, vjezd, objevit, objem, objetí, …

X

obě, vězení, návěs, oběd, oběti, oběsit, věřit,…


PĚ a PJE

Po písmenu P v našich českých slovech -je- nikdy nepíšeme. 
Vždy píšeme pouze PĚ.

př: pěstovat, pět, pětikoruna, opětovat, nápěvek, zpěvák, zpět, …