Přípony -NÝ, -NÍ

Přípony -NÝ, -NÍ

Dnes začíná Denis ranní kávou, nenuceným telefonním hovorem a hledáním viníka v denním tisku. V hlavní roli –N– a –NN–.

V přídavných jménech odvozených od podstatných jmen pomocí přípon -ný a -ní píše

me zdvojené -nn- v případě, že slovotvorný základ podstatného jména končí na n.

základové slovo přípona nové slovo
den -ní denní
telefon -ní telefonní

Př: vinný ocet, cenný dokument, okenní rám, terénní auto, varhanní koncert, plamenná řeč, ramenní kloub, …

Kde píšeme pouze jedno n ?

  • V PŘÍD. JMÉNECH OZNAČUJÍCÍCH ZVÍŘATA s koncovkou  – Í

            sloní, havraní, bizoní, jelení, …


  • V PODSTATNÝCH JMÉNECH s koncovkami -INA, -ICE, -ÍK

            vina, novina, vinice, deník, viník, …

  • V USTÁLENÝCH SPOJENÍCH

            raný – raný salát (brzký)