Předložky

Předložky

Doma, venku, tady i tam, včera, dnes a zítra, spolehlivě, dobře, čitelně, nebojásně, barevně a ještě barevněji. Příslovečná přehlídka. A víme toho víc…

Předložky jsou slova, která se spojují se jmény.


Předložky

  • jsou to slova neohebná – jejich tvar se měnit nemůže
  • spojujeme je se jmény (podstatná jména, přídavná jména, zájmena) nebo s číslovkami 

NESLABIČNÉ PŘEDLOŽKY

  • Neslabičné předložky jsou (jediná) slova, která nemají žádnou slabiku. 
  • Jsou to V, Z, S, K.

SLABIČNÉ PŘEDLOŽKY

  • o, u, na, ke, pod, nad, při, za, před, bez, pro,…
  • vedle, mezi, proti, podle, kromě, vedle, kvůli,…
  • naproti, okolo,…

PŘÍKLADY 

  • Na stole ležel sešit, ale když o něj Jana zavadila, spadnul na zem a zůstal pod stolem.
  • Při naší škole funguje kromě sboru i redakce časopisu pro mladší žáky.