Spojky

Spojky

Říká se, že když něco potřebuješ spravit, pomůže ti izolepa. A když to nefunguje, pomůže víc izolepy. Jenže izolepou se nedá spravit všechno, přestože slepí kdeco. Taková slova nebo věty můžete slepit třeba jednou ze spojek…

Spojky jsou slova, která spojují slova nebo věty. 


Spojky

 • jsou to slova neohebná – jejich tvar se měnit nemůže
 • využíváme je, pokud chceme spojit dvě a více slov nebo vět, vyjadřují poměry
 • rozlišujeme spojky souřadicí a podřadicí

Spojky souřadicí

 • Oba větné členy (slova) nebo věty mají stejnou váhu, jsou na stejné úrovni.
 • příklady některých souřadicích spojek:

SLUČOVACÍ

 • a, i, nebo, ani, či
 • Před spojkou ve slučovacím poměru nepíšeme čárku.
 • Petr a Lucie, panna nebo orel
 • Zametli jsme dvůr i stáje. Marek odešel a já tam zůstal sám.

STUPŇOVACÍ

 • ba, dokonce, ba i, ba ani
 • Nepozdravil, dokonce se schválně díval jinam. Nechtěl se ženit, ba ani děti nechtěl mít.

ODPOROVACÍ

 • ale, avšak, však, leč, nýbrž, jenž
 • Přijeli, ale zapomněli dárky. Snažil se, avšak se zlou se potázal.

VYLUČOVACÍ

 • nebo, anebo, buď, či
 • Buď budeme doma, nebo půjdeme ven. 

PŘÍČINNÉ

 • vždyť, neboť, totiž 
 • Znali se dobře, vždyť spolu už pět let bydleli. Začali jsme bez nich, zdrželi se totiž na nádraží.

DŮSLEDKOVÉ

 • tedy, proto, tudíž, a tak, a tedy, a proto
 • Budeme psát písemku, proto se to učím. Nezavolal, a tak platí původní domluva.

Spojky podřadicí

 • Jeden větný člen (slovo) nebo věta je závislý, nemají stejnou váhu.
 • příklady některých podřadicích spojek:

ČASOVÉ

 • když, až, než, dokud
 • Vyrazili jsme, když přestalo pršet. Dokud nebude léto, tuhle čepici nebudu nosit. 

PODMÍNKOVÉ

 • -li, kdyby, jestliže
 • Bude-li pršet, porostou houby. Kdyby zafoukal vítr, všechno to spadne.

ÚČELOVÉ

 • aby
 • Přál si, aby nasněžilo. Abychom se potkali, musíme ujet 200 kilometrů.

ZPŮSOBOVÉ

 • jak, jako, jak-tak, tak-aby, tak-že
 • Jak se na tebe dívám, rosteš jako z vody. Tak jsme se domluvili, že pojedeme za Ilonou. 

PŘÍČINNÉ 

 • že, protože, jelikož, poněvadž
 • Protože jsi starší, budeš na ně dávat pozor. Zdálo se mi, že pláče.

PŘÍPUSTKOVÉ

 • ač, ačkoliv, i když, byť, třebaže, přestože
 • Ačkoliv jsme se všichni domluvili, sešlo se nás jen pět. Film se nebude promítat, přestože je vyprodáno.