Příslovce II.- stupňování a příslovečné spřežky

Příslovce II.- stupňování a příslovečné spřežky

Můžete to udělat dobře. Ale když se zamyslíte, zjistíte, že to jde lépe, ba dokonce nejlépe. Chce to jen zahnout vpravo. Nebo v pravo?

Stupňování příslovcí

 • Některé příslovce můžeme stupňovat podobně jako přídavná jména.
 • Ve stupňování rozlišujeme 3 stupně:
 1. stupeň: ZÁKLADNÍ TVAR
 2. stupeň: základní tvar + přípona -JI
 3. stupeň: NEJ + 2. tvar

Tenhle „vzoreček“ platí při tzv. pravidelném stupňování. Máme ale i jiné případy.

PRAVIDELNÉ

1.stupeň základní tvar vesele levně modře křehce
2.stupeň 1.stupeň + -JI veseleji levněji modřeji křehčeji
3.stupeň nej + 2.stupeň nejveseleji nejlevněji nejmodřeji nejkřehčeji

NEPRAVIDELNÉ (naučím se)

DLOUZE DÉLE NEJDÉLE
DOBŘE LÉPE NEJLÉPE
ZLE / ŠPATNĚ HŮŘE NEJHŮŘE
MÁLO MÉNĚ NEJMÉNĚ
HODNĚ/MNOHO VÍCE NEJVÍCE

Příslovečné spřežky

 • Když se příslovce spřáhne (spojí) s jiným slovem, vznikne příslovečná spřežka. 
 • Ze spojení „do leva“ může vzniknout „doleva“, „po tom“ nám může dát „potom“ atd.
 • Příslovečnou spřežku píšeme dohromady – nahoru, vcelku.
 • Rozhodnout se, jestli spojení napsat dohromady nebo zvlášť může být někdy těžké, pomoci nám může třeba Slovník spisovné češtiny. 

PŘÍKLADY

 • Na horu Říp se chystáme příští týden. X Nahoru do patra jezdí i výtah.
 • Na nic se netěším tak, jako na prázdniny. X Je mi z toho nanic.
 • Z počátku minulého století se dochoval tento obraz. X Zpočátku jsem se trochu bál.