PRAVĚK: vznik člověka a život v pravěku

PRAVĚK: vznik člověka a život v pravěku

Jak vznikl člověk? Co je to evoluce? K čemu pralidem sloužil oheň? a Co je to pazourek? Otázky a úkoly, které nám můžou pomoct vyhledat, co by na pravěku mohlo být důležité nebo zajímavé…

Otázky a úkoly k pravěku

 1. Popiš 2 teorie toho, jak se na Zemi ocitnul člověk.
 2. Co je to evoluce?
 3. Co víme o životě pravěkých lidí?
 4. Popiš 2 teorie toho, jak se na Zemi ocitnul člověk.
 5. Co je to evoluce?
 6. Co víme o životě pravěkých lidí?
 7. Co je to tlupa?
 8. Proč pravěcí lidé žili v tlupách?
 9. K čemu pravěkým lidem sloužil oheň?
 10. O co se v tlupě starali muži a co měly na starost ženy?
 11. Čím se pračlověk živil, co jedl?
 12. Popiš, jak mohl vypadat lov na mamuta.
 13. Co víš o mamutovi? (velikost, cestování, proč vyhynul,…)
 14. Jak vypadalo pravěké umění? Uveď různé příklady.
 15. Co je to „venuše“? Uveď název některé venuše.
 16. Proč pravěcí lidé pravděpodobně malovali na zdi jeskyní?
 17. Čím se v pravěku lišil pračlověk od opice? Uveď příklady.

Teorie o vzniku člověka

Někteří lidé věří, že člověka stvořil Bůh. Jde o příběh Adama, z jehož žebra vznikla Eva. Tento příběh je sepsán ve Starém zákoně, tedy v Bibli. (Velmi stručně ho najdete zpracovaný i v různých videích na YouTube, a to i ve verzi pro nejmenší.)

 

 

Jiní lidé zastávají názor, se kterým přišel britský vědec Charles Darwin. Tvrdil, že jedinci se v přírodě přirozeně vyvíjeli a člověk tak vzešel z opice. Tomuto názoru se říká EVOLUCE. (evoluce = postupný vývoj)

 


Život v pravěku

Asi před 40 000 lety se objevil „ČLOVĚK DNEŠNÍHO TYPU„.

Žil i lovil v tlupách. TLUPA je skupina pravěkých lidí. Tlupy pralidem přinášely větší bezpečí, šanci při lovu a tedy větší šanci přežít. Pravěký člověk žil v jeskyních, později si stavěl jednoduchá obydlí např. ze zvířecích kůží. Pravěký člověk využíval OHEŇ. Dával mu teplo a světlo, opékal na něm maso, ale také se díky ohni bránil divokým zvířatům.

Ženy se staraly o děti a sbíraly lesní plody a různé kořínky. Muži byli lovci a lovili zvěř – koně, zubry, soby, … (Lidé se tedy dělili na lovce a sběrače.) Největší kořistí byl mamut – asi 4 m vysoký a 3 m dlouhý příbuzný dnešního slona.

Pralidé vyráběli spoustu NÁSTROJů, které jim pomáhaly v běžném životě. Dokonce i keramiku. Kámen pazourek opracovaný do tvaru slzy používal jako „pěstní klín„. Z kamene vyráběl i ostatní nástroje, jako např. oštěpy nebo sekery.

Na zdech některých jeskyní se dochovaly pravěké malby zvířat. Pravděpodobně je pračlověk maloval na zeď, protože doufal, že mu vyobrazení přinese štěstí při lovu. Pravěkým uměním jsou i sošky pravěkých žen. Říkáme jim „VENUŠE„. Nejznámější takovou soškou je „Věstonická venuše„, která byla nalezena u Dolních Věstonic na jižní Moravě.

Pravěcí lidé také pohřbívali své mrtvé.Video DUČN na webu České televize

Dějiny udatného českého národa. In: Česká televize [online].
2010 [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: https://goo.gl/mFZTqW