Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po B

Obyvatel bydlí v bytě. A kromě toho, že bydlí, umí i vyjmenovaná slova po B. Umíte je taky? Zvládnete správně doplnit i/y do slova B_L_. Byli? Bili? Bily? Bílí? Nebo bílý?

Vyjmenovaná slova po B

VYJMENOVANÁ SLOVA

SLOVA PŘÍBUZNÁ

BÝT blahobyt, živobytí, kdyby, aby, dobýt, …
BYDLET bydliště, obydlený, zabydlet se, …
OBYVATEL obyvatelstvo, obývat, obývací, …
BYT ubytovna, bytový, bytná, bytelný, …
PŘÍBYTEK (příbuzné slovo ke slovu být)
NÁBYTEK nábytkový, nábytkář, …
DOBYTEK dobytče, dobytčí, dobytkář, …
ZBYTEK zbýt, přebýt, …
OBYČEJ obyčejně, neobyčejný, …
BYSTRÝ bystře, bystřina, Bystrouška, bystrozraký, …
BYLINA bylinný, býlí, býložravec, černobýl, …
KOBYLA kobylka, Kobylisy, Kobylnice, …
BÝK býkovec, býček, býčí, …
BABYKA
Přibyslav, Bydžov, Zbyněk, Zbyšek, Bylany, Hrabyně, …

Pozor na…

  • BÝT X BÍT

BÝT   – někde se nacházet, mít nějakou vlastnost Chtěl bych býtkuchařem.
BÍT – mlátit, ubližovat Nesmíš bít ostatní!

 

 

  • DOBÝT X DOBÍT

DOBÝT   – získat Vilém chtěl ten hrad dobýt.
DOBÍT – doplnit, domlátit Potřebuji dobít baterie.

 

 

  • NABÝT X NABÍT

NABÝT   – získat Chceme nabýt nové vědomosti.
NABÍT – natlouct Dej pozor, mohl by sis nabít pusu.

 

 

  • ODBÝT  X  ODBÍT

ODBÝT   – nedobře vykonat Neměl jsi ten úkol odbýt!
ODBÍT – odpálit Tenista chtěl odbít míček rychleji.

 

 

  • PŘIBÝT  X  PŘIBÍT

PŘIBÝT   – přijít nový, přicestovat, … Měl by nám přibýt nový žák.
PŘIBÍT – přitlouct Sem musíš přibít hřebík.

 

 

  • ZBÝT  X  ZBÍT

ZBÝT   – zůstat Neměly by vám zbýt žádné lístky.
ZBÍT – zmlátit Viděli jsme ho zbít psa.

 

 

  • BÝLÍ  X  BÍLÍ

BÝLÍ   – bylina, rostlina U potoka roste býlí.
BÍLÍ – od bílé barvy Na louce se pásli bílí koně.

 

 

Vyjmenovaná slova i jednotlivá hesla můžete vyhledat v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český AVČR.


Text písně BY, D. Patrasová

Obyvatel bydlí v bytě,
je to pěkný příbytek.
Bystrý vidí, že tam nemá 
obyčejný nábytek.

V lese sbírá byliny
pěstuje i kytky.
Drží býka, kobylu,
zpracovává zbytky.

Sem tam přidá na jatka
nějaký ten dobytek.
Problém pro něj nemoh´ být
pořídit si nábytek.

(hudba na webu Supraphonline.cz)
MLÁDEK, Ivan a Dagmar PATRASOVÁ. By: (vyjmenovaná slova po B). Studio A Karlín: SUPRAPHON, 1994.