Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova

V různých učebnicích různá vyjmenovaná slova. Je to možné? Která jsou ta správná? Kolik jich vlastně je? A k čemu nám slouží?

Vyjmenovaná slova – proč je máme

„Vyjmenovaná slova jsou domácí slova (výjimečně i zdomácnělá: lyže), v jejichž kořenech (výjimečně i v příponě: brzy, slepýš, kopyto) se píše po tzv. (pravopisně) obojetných souhláskách y/ý.“ Takhle jsou vyjmenovaná (dříve vybraná) slova definovaná v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český AVČR.

  • Vyjmenovaná slova nám pomáhají správně napsat y/ý po obojetných souhláskách v kořenech slov (uprostřed slov).
  • Tvrdé y/ý píšeme také ve slovech, která jsou k vyjmenovaným slovům PŘÍBUZNÁ.
  • Obojetné souhlásky jsou B, F, L, M, P, S, V, Z.
  • V různých učebnicích (a dalších zdrojích) jsou vyjmenovaná slova v různém pořadí. Nemusí sedět ani jejich počet. Kompletní přehled najdete v Internetové jazykové příručce ÚJČ AVČR.
  • Abychom věděli, jak správně y/ý po obojetných souhláskách v kořenech (uprostřed) slov napsat, musíme se vyjmenovaná slova zapamatovat. 

Přehled vyjmenovaných slov