Příslovce I.- místa, času, způsobu, míry a příčiny

Příslovce I.- místa, času, způsobu, míry a příčiny

Doma, venku, tady i tam, včera, dnes a zítra, spolehlivě, dobře, čitelně, nebojásně, barevně a ještě barevněji. Příslovečná přehlídka. A víme toho víc…

Příslovce jsou slova, která odpovídají na otázky KDE? KAM? KDY? JAK?


Příslovce

 • jsou to slova neohebná – jejich tvar se měnit nemůže
 • rozšiřují informace o ději (díky nim se dozvídáme více o tom, co se stalo)
 • příslovce určují místo (kde? kam?), čas (kdy?), způsob (jak?), míru (jak moc?) nebo příčinu (proč?)

PŘÍSLOVCE MÍSTA (kde? kam?)

 • kde, odkud, kam, kudy,…
 • tady, zde, tam, někde, někam, někudy, tudy, nahoře, vpravo, uprostřed, nikam…
 • doma, domů, venku, ven, daleko, blízko,…

PŘÍSLOVCE ČASU (kdy?)

 • kdy, odkdy, dokdy,…
 • teď, potom, pak, nikdy…
 • včera, dnes, zítra, ráno, dopoledne, odpoledne, večer,…
  (ale ne v noci –  v je předložka a noci podstatné jméno)

PŘÍSLOVCE ZPŮSOBU (jak?)

 • jak, tak
 • dobře, špatně, vesele, modře, dalece, ukvapeně, odhodlaně, …

PŘÍSLOVCE MÍRY (jak moc?)

 • mnoho, málo, hodně, úplně, moc, malinko, …