Kolik slov má věta

Kolik slov má věta

Slovem je dneska kdeco. Třeba takové „A“.  Pokřikuje „Jsem slovo, héheč.“ A spolu s „U“, „O“, „I“, „V“, „S“, „K“ a „Z“ se posmívají ostatním písmenkům, která slovy nejsou. Chudák „E“ to těžce nese. Ale co naplat. Pravidla jsou pravidla.

Věty jsou složeny ze slov. Slova najdeme v každé větě. 

Slovem je například:
babička, hezký, já, čtyři, plavu, rychle, před, ale, kéž, haf a další…

Některá slova jsou velmi krátká. Česká nejkratší slova jsou tahle:

 • A (Jája a Pája)
 • I (běžel i klopýtal)
 • O (mluvil o Tobě)
 • U (sedí u stolu)
 • V (zůstal v teple)
 • S (rohlík s máslem)
 • K (přišel k lesu)
 • Z (modré z nebe)

Slova „A“ a „I“ jsou spojky. Ostatní jsou předložky.

Slova „A“, „I“, „O“ a „U“ jsou jednoslabičná

Slova „V“, „S“, „K“ a „Z“ jsou neslabičná.


Kolik slov má věta?

 1. Mám rád jablka.
 2. Mám (1) rád (2) jablka (3).
 3. Tato věta má 3 slova.

 1. Maminka s tatínkem vaří.
 2. Maminka (1) s (2) tatínkem (3) vaří (4).
 3. Tato věta má 4 slova.

 1. Prší.
 2. Prší (1).
 3. Tato věta má 1 slovo.