Přípony -SKÝ, -ŠTÍ

Přípony -SKÝ, -ŠTÍ

Londýnský závodník předběh dalaského jen o pár vteřin, zato čeští, francouzští ani oselští fanoušci se úspěchů svých favoritů nedočkali. Aneb jak dokážou přípony zamotat jazyk i velikost písmen…

V přídavných jménech odvozených od podstatných jmen pomocí přípon -ský a -ští píšeme na začátku vždy malé písmeno. 

  • K ZÁKLADU PŘIPOJÍME PŘÍPONU -SKÝ, -ŠTÍ

Kolín + ský = kolínský / kolínští
Ostrava + ský = ostravský / ostravští
Břeclav + ský = břeclavský / břeclavští
  • CH se mění v Š

černoch + ský černošský / černošští
běloch + ský bělošský / bělošští
  • H se mění v Ž

Praha + ský pražský / pražští
Volha + ský volžský / volžští
  • VE SLOVECH KONČÍCÍCH NA -S,-SA,-SKO PÍŠEME JEDNO S (Š)
    (=NEPÍŠEME 2 S VEDLE SEBE)

Dalas + ský dalaský / dalaš
Oděsa + ský oděský / oděš
Česko + ský český / češ
  • PŘÍPONY -CKÝ A -ČTÍ

U některých přídavných jmen používáme koncovky -cký a -čtí. 

Olomouc + cký olomoucký / olomouč
Kamýk + cký kamýcký / kamýč
Pardubice + cký pardubický / pardubič
  • VE SLOVECH KONČÍCÍCH NA -C (Týnec), PÍŠEME JEN JEDNO C (Č). 

Týnec + cký týnecký / týneč
chlapec + cký chlapecký / chlapeč
slepec + cký slepecký / slepeč

Podobně např. střelec, kupec nebo mládenec…