Částice

Částice

Částice jsou záhadným slovním druhem. Ve škole nás naučí jen tři a málokdo rozumí tomu, v čem je vlastně jejich kouzlo…

Částice jsou slova, která uvozují věty. 


Částice

  • jsou to slova neohebná – jejich tvar se měnit nemůže
  • většinou je využíváme na začátku vět

PŘÍKLADY

  • Ať, Kéž, Nechť 
  • Ať už je léto. Kéž bych dostala další knihu. 
  • Že, Ano, Ne, I, Asi, Bohužel, Klidně…
  • Že ti není hanba! Ano. Bohužel jsem se spletla. Klidně zavolejte.