TO DO listy

TO DO listy

TO DO list může být seznamem úkolů. který provede žáky samostatnou nebo skupinovou prací. 

Bereme je jako pozůstatek doby onlinové, kdy jsme tak dětem pomáhali, aby lépe zvládali samostatnou práci. A zkoušíme je využívat i teď, když jsme spolu ve škole. Před začátkem práce stanovujeme pravidla.

  • Každý pracuje.
  • Pomáháme si.
  • Když potřebuješ, požádej o radu spolužáka, pak teprve paní učitelku.

V začátcích jsme používali jednoduché, stručné a jasné instrukce (řídíme), aby si děti zvykly na způsob práce. V úkolech můžeme odkazovat na učebnici, pracovní sešit, na výukové plakáty ve třídě, nástěnky na chodbě, na knihy a další materiály, které jsme přinesli, na technologie atd. 

K náročnějším zadáním můžeme dospět po čase, až si děti na tento způsob práce zvyknou. Někdy to totiž drhne – teprve se to učíme. Občas je těžké se ve skupině domluvit, ne každý umí požádat o pomoc nebo ji smysluplně poskytnout atd. Poměrně dobře v tomto režimu fungují např. dobře promyšlené stálé skupiny, kde jsou na sebe děti už zvyklé. Třeba čtveřice. Míchala jsem kluky i holky a snažila se, aby rozdělení bylo bezpečné a aby s ním děti byly v pohodě.

Po skončení práce můžete některé úkoly společně zkontrolovat. Reflexi zaměřte nejen na to, co se děti naučily, ale také na to, jak se jim dařilo. Co bylo těžké, co naopak jednoduché. Co dělaly, když si nevěděly rady. Jaké postupy / strategie při práci s TO DO listem využívají. Co se jim osvědčuje. Co určitě budou dělat i příště atd. 

První pokusy se často nevydaří (děti zaměřují pozornost na metodu více než na obsah učení, je pro ně těžké spolupracovat nebo se domluvit atd.). Počítejte s tím, můžete pak být jen příjemně překvapeni. Protože pak jsou dny, kdy tam jen tak jste, kolem Vás se to děje samo a Vás z toho hřeje u srdce…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *