Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po V

Vyskočte, vykročte, vystupte východem. No Vy. Říkám Vy, protože Vám vykám. Jestlipak zvládnete objasnit všechny chytáky s VY a VI? 

Vyjmenovaná slova po V

VYJMENOVANÁ SLOVA

SLOVA PŘÍBUZNÁ

VY (2.os.č.mn.), vykat, …
VYSOKÝ vysočina, povýšit, vyvýšenina, výška, …
VÝT zavýt, …
VÝSKAT výskot, zavýskat, …
ZVYKAT zvyk, zlozvyk, návyk, obvyklý, …
ŽVÝKAT žvýkačka, přežvýkavec, …
VYDRA vydří, vydrovka, Povydří, …
VÝR     výří, …
VYŽLE
POVYK povykovat, …
VÝHEŇ
slova s předponou VY- a VÝ- vyviklat, výnos, vykročit, výlet, …
VYSOČANY, VYŠEHRAD, VYŠKOV, VYKÁŇ, VYSKEŘ, VYZA, CAVYKY, …

Pozor na…

  • VÝŠKA  X  VÍŽKA

VÝŠKA   – vzdálenost, svislý rozměr Výška tohoto komína je 300 metrů.
VÍŽKA – malá věžička Vížka tohoto kostela má střechu ve tvaru jehlanu.

 

 

  • VÝŠ  X  VÍŠ

VÝŠ – ve větší výšce, vzdálenosti Pověs ten obraz ještě výš.
VÍŠ – znáš (2.os.č.j. od slovesa VĚDĚT) Víš o tom, že Michal dostal divadelní cenu?

 

 

  • VÝT  X  VÍT

VÝT – vydávat táhlé zvuky, naříkat Vlci začali výt na měsíc.
VÍT – spojovat proplétáním Lucie začala vít věneček z kopretin.

 

 

  • VYLA  X  VILA, VÍLA

VYLA – vydávala táhlé zvuky, naříkala Fenka vyla stále hlasitěji.
VILA – velký obytný dům se zahradou  Vila Vilekula byla domovem Pipi Dlouhé Punčochy.
VÍLA  – bájná lesní žena Na obraze byly čarodějnice, rusalky a jedna víla.
  • VÝSKÁ  X  VÍSKÁ, VÍSKA

VÝSKÁ – vysokým hlasem radostně vykřikovat Ondřej chodí kolem a výská si radostí.
VÍSKÁ – probírat se někomu ve vlasech Babička mě ráda víská ve vlasech.
VÍSKA    – malá vesnička  Naše víska má jen 300 obyvatel.
  • VÝR  X  VÍR, VIR

VÝR   – druh naší největší sovy Výr má na hlavě pírka připomínající uši.
VÍR – prudký točivý pohyb Tornádo je vzdušný vír.
VIR    – virus, vyvolávač chorob, program  Tento vir chřipky jsme léčili vakcínou.
  • VYSEL  X  VISEL

VYSEL   – zasel semena Děda už nechce tolik záhonů, tak na část vysel jen trávu.
VISEL – byl pověšený Na stěně visel nádherný obraz Mikoláše Alše.

 

 

Vyjmenovaná slova i jednotlivá hesla můžete vyhledat v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český AVČR.


Text písně VY, D. Patrasová

Vy vysoký pane, než něco se stane
Dbejte naší rady, přestaňte nám tady
Výt jako pes, houkat jako výr, prskat jako vydra
Výskat jako dítě, nebo pro ten povyk odvede vás švidra

Šatlava je výheň, blech a štěnic líheň, budete si zvykat
Nocovat na pryčně, pít jenom vodu, staré kůrky žvýkat

Vy vysoký hochu nám vyhovte trochu
Vyskočte vykročte vystupte východem
Ať pak nejste v lochu

(hudba na webu Supraphonline.cz)
MLÁDEK, Ivan a Dagmar PATRASOVÁ. Vy: (vyjmenovaná slova po V). Studio A Karlín: SUPRAPHON, 1994.