Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P

Pytlák s pytlem klopýtal pýrem. Pýrem? Nemusíte se pýřit, některý vyjmenovaná slova zmíníme jen okrajově…

Vyjmenovaná slova po P

VYJMENOVANÁ SLOVA

SLOVA PŘÍBUZNÁ

PÝCHA pyšný, přepych, pýchavka, …
PYTEL pytlovina, pytlák, pytlačit, …
PYSK pyskatý, ptakopysk, Solopysky, …
NETOPÝR netopýří
SLEPÝŠ slepýší
PYL pylový, opylovat, …
KOPYTO sudokopytník, lichokopytník, …
KLOPÝTAT klopýtnout, …
TŘPYTIT SE třpyt, třpytka, třpitivý, …
ZPYTOVAT nevyzpytatelný, …
PYKAT odpykat, …
PÝR pýřavka, …
PÝŘIT SE zapýřit se, pýřivý, …
ČEPÝŘIT SE začepýření
CHROPYNĚ, PYŠELY, SPYTIHNĚV, PYJ, …

Pozor na…

  • PÝCHA X PÍCHÁ

PÝCHA   – hrdost, povýšenost Tohle auto je jeho pýcha.
PÍCHÁ – dloubá, bodá, proráží V botě ho píchá hřebík.

 

 

  • SLEPÝŠ X SLEPÍŠ

SLEPÝŠ   – plaz podobný hadovi Slepýš není had, ale ještěrka.
SLEPÍŠ – spojíš dohromady Tati, slepíš mi můj rozbitý hrnek?

 

 

  • PYL X PIL

PYL   – prášek v květu rostlin Jana je alergický na pyl.
PIL – příjmal tekutinu Včera jsem pil mléko, dnes si dám kakao.

 

 

  • OPYLOVAT  X  OPILOVAT

OPYLOVAT  – oplodnit pylem Viděl včelu opylovat květ lípy.
OPILOVAT – zahladit okraje, odstranit hrany Zora si chtěla opilovat nehty.

 

 

  • PYKAT  X  PIKAT

PYKAT   – nést trest, vinu, trpět Budeš pykat za to, žes mi ublížil.
PIKAT – hlídat pikolu Hrajeme na schovku, pikat bude Ota.

 

 

  • ZPYCHNOUT  X  SPÍCHNOUT

ZPYCHNOUT – stát se povýšeným, hrdým Zbohatl, ale nechtěl kvůli tomu zpychnout.
SPÍCHNOUT – spojit k sobě, ušít Maminka mi nechala spíchnout šaty na zahradu.

 

 

  • PYSKY  X  PISKY, PÍSKY

PYSKY   – rty, části tlamy, části rodidel  Kůň stáhl pysky dozadu a vycenil zuby.
PISKY – pískoty, základy ptačích per V dálce nebyly slyšet ani pisky jeho píšťalky.
PÍSKY – sypká zrnka zeminy  Máme písek říční i kopaný. Oba písky jsou kvalitní.

Vyjmenovaná slova i jednotlivá hesla můžete vyhledat v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český AVČR.


Text písně PY, D. Patrasová

Pytlák s pytlem klopýtá pýrem
Ve svitu měsíce kudla se třpytí
I když ta kudla je tupá jak kopyto
Je to jeho pýcha, vždycky něco chytí

Pytlák už pyká, svědomí zpytuje
Z toho, že pytlačí, trochu se pýří
I když je bez brýlí, slepý jak slepýš
Vidí jak trávou sem bažanti míří

Zamíří na toho, co se tak čepýří
V tom se však rozklepe pytlákův pysk
Přiletěl netopýr, pyl tady rozvířil
Pytlák si kýchnul a unikl mu zisk

(hudba na webu Supraphonline.cz)
MLÁDEK, Ivan a Dagmar PATRASOVÁ. Py: (vyjmenovaná slova po P). Studio A Karlín: SUPRAPHON, 1994.