Slovesa I.- osoba, číslo, způsob, čas

Slovesa I.- osoba, číslo, způsob, čas

Slovesa vyjadřují akci. Proto jsou pro naši komunikaci tak důležitá. I jejich tvary se v češtině všelijak mění. tentokrát ale nejde o skloňování…

Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.


 • slovesa jsou slova, která vyjadřují děj
 • ptáme se na ně CO DĚLÁ? CO DĚLALI? CO BUDEŠ DĚLAT? nebo CO SE S NÍM DĚLO? atd.
 • příklady: plavala, zpívali, sedím, spí, běháme, uvaříte, zavolejte, zpívala si, hráli jsme, bude pracovat, spletl se, …
 • určujeme u nich OSOBU, ČÍSLO, ZPŮSOB a ČAS, později i ROD, VID a DOKONAVOST.

Osoba a číslo sloves

OSOBA

 U sloves určujeme 3 osoby, první, druhou a třetí. 

číslo jednotné číslo množné
1.osoba MY
2.osoba TY VY
3.osoba ON, ONA, ONO ONI, ONY, ONA

ČÍSLO

jednotné, množné


Časování sloves

jednotné číslo  množné číslo
1.osoba (já) PŘEMÝŠLÍM (my) PŘEMÝŠLÍME
2.osoba (ty) PŘEMÝŠLÍŠ (vy) PŘEMÝŠLÍTE
3.osoba (on/a) PŘEMÝŠLÍ (oni) PŘEMÝŠLEJÍ

Více příkladů v samostatném článku o časování sloves.


Slovesný čas a způsob 

Slovesný čas máme minulý (vařila), přítomný (vaří), budoucí (bude vařit).

Slovesný způsob pak oznamovací (běhal), rozkazovací (běž!), podmiňovací (běžel by).

OZNAMOVACÍ způsob

 • někdo někomu něco oznamuje, informuje 
 • vyskytuje se v čase minulém (plavali jsme), 
  přítomném (plaveme) i budoucím (budeme plavat)

ROZKAZOVACÍ způsob

 • někdo někomu něco rozkazuje, nařizuje, zakazuje
 • u způsobu rozkazovacího NEURČUJEME ČAS

PODMIŇOVACÍ způsob

 • vyjadřujeme podmínku, něco musí být splněno, aby…
 • používáme pomocná slova „by, byste, bychom…
 • u podmiňovacího způsobu rozeznáváme
  čas přítomný (šel bych)
  čas minulý (býval bych šel)

Časování slovesa číst v přítomném čase v podmiňovacím způsobu:

1.osoba (já) četl BYCH (my) četli BYCHOM
2.osoba (ty) četl BYS (vy) četli BYSTE
3.osoba (on/a) četl BY (oni) četli BY