Druhy vět

Druhy vět

Kéž bych dostal nový mobil. Dostal jsem ho. Okamžitě mi ho odevzdej! Neslyšel jsi? Všechyn čtyři druhy vět hezky pohromadě…

Druhy vět

 • rozlišujeme 4 druhy vět, je to věta oznamovací, rozkazovací, tázací a přací

věta OZNAMOVACÍ

 • někomu něco oznamujeme
 • na konci věty píšeme TEČKU – .

Šárka se naučila básničku z čítanky. Přednesla ji mamince. Moc se jí povedla.

věta ROZKAZOVACÍ

 • někomu něco rozkazujeme, o něco ho žádáme, prosíme
 • na konci věty píšeme tečku – .
 • je-li naše prosba důrazná, jde-li o rozkaz, píšeme VYKŘIČNÍK – !

Nelítej po chodbě. Zavři okno. Pojď sem. Okamžitě přestaň křičet!

věta TÁZACÍ

 • někoho se na něco ptáme
 • na konci věty píšeme otazník – ?

Máš hodinky? Kolik je hodin? Nepůjdeme už? Kam chceš jít?

věta PŘACÍ

 • něco si přejeme, v něco doufáme
 • na začátku často bývají slova Ať nebo Kéž
 • na konci věty píšeme tečku – .
 • je-li naše přání důrazné, píšeme vykřičník – !

Kéž bych dostala pejska! Ať už jsou prázdniny. Jen kdyby dneska nepršelo!