Samohlásky a souhlásky

Samohlásky a souhlásky

Jak se dělí hlásky? Da samohlásky a souhlásky. Někdy jim říkáme vokály a konsonanty. Budou se ti hodit pro další porozumění našemu jazyku. Třeba až se budeme učit, kde se píše jaké i (nebo y?). A nejen to. Náš jazyk a naše řeč toho nabízí mnohem víc…

 • Lidé se dorozumívají tak, že spolu komunikují.
 • Tato komunikace může probíhat slovně nebo písemně.
 • Slovní komunikace – řeč – využívá hlásky.
 • Hláska je vyslovené písmeno, písmeno je tedy zapsaná hláska.
 • Hláska je základní jednotkou řeči. Hlásky vznikají v hlasivkách.
 • Hlásky můžeme rozdělit na SAMOHLÁSKY a SOUHLÁSKY. 

SAMOHLÁSKY

 • máme 5 krátkých a 5 dlouhých samohlásek
 • samohlásky můžeme graficky vyjádřit písmeny
 • písmen, která označují samohlásky, má čeština více
  A,Á,E,É,I,Í,Y,Ý,O,Ó,U,Ů,Ú
 • 2 písmena, která obě patří jedné samohlásce:
  I a Y vyslovujeme jako samohlásku [ i ]
  Í a Ý vyslovujeme jako samohlásku [ í ]
  Ů a Ú vyslovujeme jako samohlásku [ ú 

KRÁTKÉ SAMOHLÁSKY:

DLOUHÉ SAMOHLÁSKY:

DVOJHLÁSKY

 

 • DVOJHLÁSKY jsou tvořeny dvěma samohláskami
 • v češtině používáme ČESKOU DVOJHLÁSKU „OU“
  př. mouka, trouba, kroutit,…
 • a v citoslovcích, cizích a přejatých slovech dvojhlásky „AU“ a „EU“
  př. auauto, astronaut, euro, pneumatika…

 


SOUHLÁSKY

 


ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY

V češtině se mohou objevit dvě stejné hlásky vedle sebe:

 • u složených slov (půllitr, dvojjazyčný,…)
 • při skloňování slov (racci, zlomme,…)
 • u slov s předponami od- nad- pod- před- roz- bez- nej- (oddaný, rozzářený,…)
 • u některých slov s příponou -ný -ní (okenní, kamenný,…)
 • ve slovech ANNA, MĚKKÝ, POVINNOST, PANNA