Zdvojené hlásky

Zdvojené hlásky

Někdy je to láska. Když N potká N a tak se spřátelí, že už se od sebe nechtějí hnout. I takový může být příběh zdvojených hlásek. Je naší milou poviNNostí Vás pozvat k jednoduchému rozklíčování…

Kdy píšeme dvě stejné hlásky vedle sebe?

V češtině se mohou objevit dvě stejné hlásky vedle sebe

  • u složených slov (půllitr, dvojjazyčný,…)
  • při skloňování slov (dva racci, zlomme to,…)
  • u některých slov s PŘEDPONAMI od- nad- pod- před- roz- bez- nej- (oddaný, rozzářený,…)
  • u některých slov s příponou -ný -ní (okenní, kamenný,…)
  • ve slovech ANNA, MĚKKÝ, POVINNOST, PANNA, RANNÍ

Anna 

– je dívčí křestní jméno. Známe ho například z písniček – Andulko šafářová, Anička dušička.

„Moje sestra se jmenuje Anna, ale voláme na ni Aničko.“

měkký

– je přídavné jméno, které popisuje opak tvrdého

„Položil jsem hlavu na svůj měkký polštář.“  

povinnost

– je podstatné jméno, které popisuje nějakou nutnost (např. plnit nějakou normu)

„Tvou povinností je plnit si své úkoly.“

panna 

– je podstatné jméno, které označuje mladou dívku nebo ženu, případně hračku nebo jedu stranu mince

„Princ usadil mladou pannu na svého koně a odjel s ní do svého království.“

ranní

– je přídavné jméno, které vyjadřuje, že se něco týká rána

„Naše ranní rozcvička začne v 7 hodin.“