Zájmena IV.- psaní SEBOU a S SEBOU

Zájmena IV.- psaní SEBOU a S SEBOU

Být sám se sebou, nenechat sebou mávat a vzít si s sebou všechno, co budete potřebovat. Jak na sebou a s sebou?

SEBOU 

 • týká se mě
 • po slovesech, kterými vyjadřujeme pohyb těla, píšeme „SEBOU“
  vrtěl sebou, trhal sebou, škubal sebou,…
 • v ustálených spojeních
  byl překvapen sám sebou, je si jistý sám sebouto se rozumí samo sebou

S SEBOU 

 • užíváme, chceme-li vyjádřit směr ven, pryč.. 
 • týká se mě a něčeho dalšího
  vezmu to s sebou, ber to s sebou, nesl to s sebou, vedl ho s sebou