Zájmena IV.- psaní SEBOU a S SEBOU

Zájmena IV.- psaní SEBOU a S SEBOU

Být sám se sebou, nenechat sebou mávat a vzít si s sebou všechno, co budete potřebovat. Jak na sebou a s sebou?

SEBOU

  • po slovesech, kterými vyjadřujeme pohyb těla, píšeme „SEBOU“

          vrtěl sebou, trhal sebou, škubal sebou,…

  • v ustálených spojeních

          byl překvapen sám sebou, je si jistý sám sebouto se rozumí samo sebou

S SEBOU

  •  užíváme, chceme-li vyjádřit směr ven, pryč

          vezmu to s sebou, ber to s sebou, nesl to s sebou, vedl ho s sebou