Zájmena I.- pád, číslo a rod

Zájmena I.- pád, číslo a rod

Copak asi do vět dosazujeme za jména? Zejména zájmena. Zejména zájmena osobní, ale i zájmena jiná. Zájmena ukážou kdo a co, pomůžou správně se zeptat a vysvětlí, že někdo a nikdo mají přecejen něco společného…

Zájmena jsou slova, která zastupují za (podstatná či přídavná) jména nebo na ně ukazují.


Zájmena

 • jsou to slova ohebná – jejich tvar se může měnit (já, mně, mou, moje, mnou…) 
 • měníme-li jejich tvar, říkáme tomu SKLOŇOVÁNÍ
 • určujeme u nich PÁD i ČÍSLO, můžeme určit i ROD nebo VZOR (učebnice pro 1. st. se do toho většinou nepouští), 
  určujeme také DRUH 

Pád zájmen

 • pád určujeme podle pádových otázek 
 • čeština má 7 pádů
 • př: nám – KOMU ČEMU? nám – 3. pád
 • př: nikom – O KOM? ČEM? (o) nikom – 6. pád

Číslo zájmen

 • rozlišujeme číslo jednotné a množné
 • př: (o) nikom – (o) TOM JEDNOM NIKOM – jednotné číslo
 • př: nám – NÁM VŠEM – množné číslo

Rod zájmen

 • rozlišujeme rod mužský, ženský a střední
 • u některých zájmen rod neurčujeme, říkáme, že jsou „bezrodá
 • př: jemu (on) – mužský rod
 • př: její (ona) – ženský rod
 • př: to (ono) – střední rod
 • bezrodá zájmena jsou např. já, ty, my, vy nebo zvratné zájmeno se

Druhy zájmen a jejich skloňování najdete v samostatném článku.
Stejně tak také skloňování zájmen a psaní mě/mně.