Zájmena II.- druhy zájmen a jejich určování

Zájmena II.- druhy zájmen a jejich určování

Já a ty, můj a tvůj, ten a tamti. Kdo? Čí? Nikdo. Nebo někdo? Ten, jenž chce vědt víc, nechť vstoupí…

Zájmena jsou slova, která zastupují za (podstatná či přídavná) jména nebo na ně ukazují.

Druhy zájmen

Máme 7 základních druhů zájmen. Osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná.

druh zájmen zájmena ale také… (skloňujeme)
OSOBNÍ já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, + se, si mě, tebou, jeho, ji, nás, vaším, jich, …
PŘIVLASTŇOVACÍ můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich + svůj mému, tvojí, našim, vašemu, …
UKAZOVACÍ ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž + sám ta, to, tomu, této, onoho, taková, …
TÁZACÍ kdo? co? jaký? který? čí? (+ přípona -pak? -že?) koho? komu? čeho? jakou? …
kdopak? kdožpak? kdože?
VZTAŽNÁ kdo, co, jaký, který, čí, jenž jaká, jakým, kterou, jež, …
NEURČITÁ viz schéma pod tabulkou komukoli, lecčemu, nějakým, …
ZÁPORNÁ nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný nikoho, ničemu, nijakou, žádným,…

PŘÍKLADY VE VĚTÁCH:

  • a ty se nemusíme bát.
  • Můj bratr je jeho kamarád.
  • Tamta žena a tenhle muž jsou cizinci.
  • Kdo začne?
  • Dárek, který jsem si přála.
  • Málokdo ví, že se cosi děje.
  • Nikomu nic neříkej.