Přídavná jména III. – zakončená -icí a -ící

Přídavná jména III. – zakončená -icí a -ící

Balicí nebo balící? Nebo je správně oboje? Kdy které použít? Je to jednoduché. Stačí znát tuhle pomůcku…

Přídavná jména zakončená -icí a -ící

Jak správně napsat a kdy použít tvar balicí X balící, hasicí X hasící nebo vařicí X vařící?

V tomto případě rozdělíme přídavná jména na DĚJOVÁ a ÚČELOVÁ.

DĚJOVÁ přídavná jména

DĚJOVÉ příd. jméno vyjadřuje děj, co se děje právě teď. Má příponu-ÍCÍ.

Žena kreslící vázu, muž honící psa.

 

ÚČELOVÁ přídavná jména

ÚČELOVÉ příd. jméno vyjadřuje, k jakému účelu věc používáme, proč byla vyrobena. Má příponu -ICÍ.

Holicí strojek, čisticí saponát.

PŘÍKLADY:

MUŽ HASÍCÍ požár použil HASICÍ PŘÍSTROJ.

ŽENA ŽEHLÍCÍ prádlo zlomila ŽEHLICÍ PRKNO.

KUCHAŘ VAŘÍCÍ oběd zapnul VAŘICÍ DESKU.

MAMINKA BALÍCÍ dárek roztrhla BALICÍ PAPÍR.

TATÍNEK KROPÍCÍ zahradu upustil KROPICÍ KONEV.

Viděli jsme ČISTICÍ VŮZ ČISTÍCÍ VOZOVKU.

DĚDEČEK HOLÍCÍ si tvář používá HOLICÍ STROJEK.

Více podrobnějších informací viz web Ústavu pro jazyk český