Duál – dvěma, oběma, nohama i nohami

Duál – dvěma, oběma, nohama i nohami

Je správně dvěma nebo dvěmi? Nebo obojí? Kdy píšeme nohama a kdy nohami? A jak je to s oky a očima? A co je to vlastně duál?

Počty nám můžou leckdy zamotat hlavy. Dnes máme jednotné a množné číslo. Jeden a hodně. Dřív to ale bylo jinak. Dřív jsme měli jeden, dva a pak hodně. A z těch dvou nám zbylo něco, žemu říkáme duál (nebo taky dvojné číslo). A používáme ho v některých podstatných jménech nebo v číslovkách.

Oba dva

Skloňování číslovek dva a oba obsahuje pozůstatek duálu, proto správně píšeme DVĚMA a OBĚMA.

př: Potkal se s našimi dvěma kamarádkami. Přijela s oběma dcerami. 

Skloňování číslovek dva, oba najdete v článku o skloňování číslovek.


Oči, uši, ruce, nohy

  • Některé části těla, které máme párové, při skloňování také využívají duálové tvary.
  • Jsou to OČI, UŠI, RUCE a NOHY.  
  • Pokud o nich mluvíme jako o částli těla člověka nebo zvířete, využíváme koncovku -A.
  • Správně tedy píšeme: Slon zamával oběma ušima. Mezi nohama mi proběhla kočka.

SKLOŇOVÁNÍ ČÁSTÍ TĚLA

1.pád oči uši ruce nohy
2.pád očí uší rukou nohou
3.pád očím uším rukám nohám
4.pád oči uši ruce nohy
6.pád očích uších rukou / rukách nohou / nohách
7.pád očima ušima rukama nohama
  • Totéž platí i v případě, že používáme zdrobněliny – očička, ouška, ručky nebo nožičky, a další. 
  • Pokud je ke tvaru v 7. pádě připojeno další jméno, i jeho koncovka se mění na -a.
  • Příklad: pod šikovnýma rukama pana zedníka,podíval se na mě svýma modrýma očima

SKLOŇOVÁNÍ VĚCÍ A JEJICH ČÁSTÍ

1.pád oka ucha ruce nohy
2.pád ok uch ruk noh
3.pád okům / okám uchám / uchům rukám nohám
4.pád oka ucha ruce nohy
6.pád okách uchách rukách nohách
7.pád oky uchy rukami nohami

Ramena, kolena

  • Duálové tvary nám zůstaly i u ramen a kolen, a to ve 2. a 6. pádě množného čísla. 
1.pád ramena kolena
2.pád ramen / ramenou kolen / kolenou
3.pád ramenům kolenům
4.pád ramena kolena
6.pád ramenech / ramenou kolenech / kolenou
7.pád rameny koleny