Dělení slov na konci řádku

Dělení slov na konci řádku

Každá paní učitelka to zná. Jsou schopní psát za okraje, dokonce i přes hřbet sešitu na další stranu. Je to tvořivé nebo nevhodné? Co když jsme je to jen nenaučili? A mimochodem – vy to umíte? Jak byste rozdělili slovo Betlém? A jste si jistí?

K rozdělení slova na konci řádku využíváme spojovník. Když se naše ruka blíží ke konci řádku, je třeba mít na paměti několik základních pravidel o dělení slov. 

Slova, která se na konci řádku nedělí

 • JEDNOSLABIČNÁ SLOVA 

Chroust se nedělí. Dělíme pouze víceslabičná slova, jednoslabičná slova (třeba hrad, stroj nebo pštros) nerozdělujeme. Pokud se na konec řádku nevejdou celá, napište je rovnou na další řádek.

 • ZKRATKY 

ČSSR se nedělí. Zkratky se píšou dohromady. Na nový řádek (pokud se nevejdou celé) je tedy třeba zapsat např. slova TGM, MHD, FAMU, např. nebo atd.

 • DVOJSLABIČÁ SLOVA SE SAMOHLÁSKOU NA ZAČÁTKU 

Oběd se nedělí. Má-li slovo dvě slabiky a začíná-li na samohlásku (a,e,i/y,o,u), píšeme je vždy dohromady. Týká se to např. slov auto, éter, Ivan, okno, usne a dalších. 


Jak se dělí slova na konci řádku

Nejjednodušší pomůckou při dělení slov na konci řádku jsou slabiky. Dejte ruku vpěst a položte ji těsně pod bradu. Vyslovte slovo nahlas. V místech, kdy jde brada dolů, obvykle naleznete hranici, v níž je možno slovo rozdělit. 

 • ví | la
 • zá | to | ka
 • ne | ro | zu | mí

CO VYPADÁ SLOŽITĚ, MŮŽE BÝT JEDNODUCHÉ

Takové zapeklité slovo REJSTŘÍK. Které dělení je správně?

 • rej | střík
 • rejs | třík
 • rejst | řík

Pokud jste tipli jakoukoliv variantu, trefili jste se. U mnoha slov jsou možná různá dělení. Pravidel je na to spousta, ale žádná neplatí závazně, jak uvádí Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český. Takže je možné dělit slova například takto:

 • pro | blém i prob | lém
 • pa | pri | ka i pap | ri | ka
 • če | šti | na i češ | ti | na
 • lá | ska i lás | ka

ale

 • cih | la
 • Bet | lém
 • ber | la
 • kuk | la