Číslovky II.- skloňování

Číslovky II.- skloňování

Sedm pádů a spoustu číslovek. To se pak jeden nediví, jak je těžké se v tom orientovat. Dvěmi nebo dvěma? Třemi nebo třema? A mají číslovky taky vzory?

Číslovky JEDEN, JEDNA, JEDNO

skloňujeme jako ukazovací zájmena TEN, TA, TO


Číslovky DVA, OBA

1. pád oba, dva
2. pád obou, dvou
3. pád oběma, dvěma
4. pád oba, dva
6. pád obou, dvou
7. pád oběma, dvěma

U skloňování číslovek DVA a OBA má speciální tvary, kterým říkáme DUÁL (dvěma, oběma). Je to pozůstatek toho, jak naši předkové kdysi počítali – jeden, dva, hodně. Duál nám ale nezůstal jen u číslovek. Více o duálu v samostatném článku


Číslovky TŘI, ČTYŘI

1. pád tři, čtyři
2. pád tří / třech, čtyř / čtyřech
3. pád třem, čtyřem
4. pád tři, čtyři
6. pád třech, čtyřech
7. pád třemi, čtyřmi

 


Číslovky PĚT až DEVADESÁT DEVĚT

1. pád pět
2. pád pěti
3. pád pěti
4. pád pět
6. pád pěti
7. pád pěti

 


Další vzory

číslovku STO skloňujeme jako MĚSTO (jedno sto, dvě stĚ, tři sta,..)

číslovku TISÍC skloňujeme jako STROJ

číslovku MILION skloňujeme jako HRAD

číslovky PRVÝ, DRUHÝ, ČTVRTÝ, PÁTÝ skloňujeme jako MLADÝ

číslovky PRVNÍ, TŘETÍ skloňujeme jako JARNÍ