Číslovky I.- pád, číslo, rod a druhy

Číslovky I.- pád, číslo, rod a druhy

Jaký je rozdíl mezi číslem a číslovkou? Je číslovkou i slovo, které nevyjadřuje počet? Jak se od sebe číslovky liší? A je rozdíl mezi 100, stem a stovkou?

Číslovky jsou slova, která určují počet, množství nebo pořadí.
Odpovídají na otázky KOLIK? KOLIKÁTÝ? KOLIKERY? KOLIKRÁT?


Číslovky

 • jsou to slova ohebná – jejich tvar se může měnit (dva, dvěma, dvojí, dvou,…) 
 • měníme-li jejich tvar, říkáme tomu SKLOŇOVÁNÍ
 • určujeme u nich PÁD i ČÍSLO, ROD a DRUH 

Pád

 • pád určujeme podle pádových otázek 
 • čeština má 7 pádů
 • př: třem, pětadvaceti – KOMU ČEMU? – 3. pád
 • př: několika, žádných – O KOM? ČEM? – 6. pád

Číslo 

 • rozlišujeme číslo jednotné a množné
 • př: (o) jednom – TOM JEDNOM – jednotné číslo
 • př: dvěma – VÍCE – množné číslo

Rod 

 • rozlišujeme rod mužský, ženský a střední
 • př: šestý (on) – mužský rod
 • př: několikátá (ona) – ženský rod
 • př: sté (ono) – střední rod

Jak dělíme číslovky

URČITÉ

 • vyjadřují přesný, určitý počet, přesné množství
 • můžeme je zapsat číslovkou
 • př: šestý, pětkrát, osm, troje,…

NEURČITÉ

 • nevyjadřují přesné množství ani pořadí
 • nemůžeme je zapsat číslovkou
 • př: několik, málo, tolik, mnoho, moc, několikátý,…

Druhy číslovek

ZÁKLADNÍ

 • udávaví POČET, odpovídají na otázku KOLIK?
 • př: tři, sedm, dvanáct, dvacet šest, sedmatřicet, sto šedesát dva,…

ŘADOVÉ

 • udávají POŘADÍ, odpovídají na otázku KOLIKÁTÝ?
 • př: třetí, sedmý, dvanáctý, dvacátý šestý, sedmatřicátý, sto šedesátý…

DRUHOVÉ

 • udávají MNOŽSTVÍ, počet druhů, odpovídají na otázku KOLIKERY?
 • př: troje, sedmery, dvanáctery, sedmatřicatery,…

NÁSOBNÉ

 • udávají ČETNOST, odpovídají na otázku KOLIKRÁT? KOLIKANÁSOBNĚ?
 • př: třikrát, sedmkrát, dvanáctinásobně, dvacet šestkrát,…