Archiv rubriky: SLOVA A SLABIKY

Synonyma, opozita, slova citově zabarvená – hanlivá, libozvučná, slova spisovná, nespisovná, počet slabik ve slově, dělaní slov na konci řádku a stavba slova – předpona, kořen, přípona, koncovka.