Archiv rubriky: PŘEDPONY A PŘÍPONY

vy- roz- bez- ob- v- od- nad- pod- před- s- z- vz- -ský -ští -ný -ní atd.