Obojetné souhlásky

  psaní i / í / y / ý po obojetných souhláskách se řídí různými pravidly po obojetných souhláskách se může psát jak měkké i, tak tvrdé y je potřeba vyznat se v pravidlech, která nám pomáhají, abychom vybrali to správné obojetých souhlásek máme 8, jsou to: můžete si pamatovat pomůcku „Be, Fe, Le, Me, Pes Se VeZe na trakaři podle meze.“ PRAVIDLA

Měkké a tvrdé souhlásky

MĚKKÉ SOUHLÁSKY po měkkých souhláskách píšeme měkké i / í př.  žirafa, šiška, číslo, říkanka, citron, Jitka, dítě, tisk, nic TVRDÉ SOUHLÁSKY po tvrdých souhláskách píšeme obvykle tvrdé y / ý př: nohy, chytrá, kytara, čáry, hody, tykadlo, nadšený Jenže to neplatí vždycky. Kdy se po tvrdých souhláskách píše měkké „i“ v češtině máme i slova, ve kterých se po tvrdých souhláskách píše měkké „i“ jsou to

Samohlásky a souhlásky

  Lidé se dorozumívají tak, že spolu komunikují. Tato komunikace může probíhat slovně nebo písemně. Slovní komunikace – řeč – využívá hlásky. Hláska je vyslovené písmeno, písmeno je tedy zapsaná hláska. Hláska je základní jednotkou řeči. Hlásky vznikají v hlasivkách. Hlásky můžeme rozdělit na SAMOHLÁSKY a SOUHLÁSKY.  SAMOHLÁSKY máme 5 krátkých a 5 dlouhých samohlásek samohlásky můžeme graficky vyjádřit písmeny písmen, která označují samohlásky, má čeština

ABECEDA: jak řadit slova

podívej se na první písmena slov pokud jsou stejná, podívej se na 2. písmena těchto slov zjisti, které z nich je v abecedě nejříve pokud jsou stejná, podívej se na další písmena (a tak dále) zjisti, které písmeno je v abecedě nejříve zjisti, které písmeno je podle abecedy další na řadě postup opakuj, dokud ti nedojdou

ABECEDA: k čemu se používá

První čtyři písmena jí dala jméno. Z ABCD vznikla ABECEDA. Slovo, které ukrývá celou řadu znaků. Ty používáme pro zapisování hlásek, které v mluvení používáme. Ale ne všech. Česká abeceda jich obsahuje 34. Tak si je pojďme zopakovat…   Už jste někdy hledali ve slovníku? V Pravidlech českého pravopisu, ve Slovníku spisovné češtiny, ve slovníku cizích