Vodní plochy ČR

 
Mezi vodní plochy bychom mohli zařadit vodní nádrže, rybníky, jezera, ale i malé rybníčky, tůně, nebo velká moře a obrovské oceány. U nás v České republice moře ani oceán nemáme (jsme přece ten vnitrozemský stát), tak si řekneme něco o našich největších a nejzajímavějších vodních plochách, kterými jsou VODNÍ NÁDRŽE, RYBNÍKY a JEZERA. Jaký je mezi nimi rozdíl vysvětlí slovníček pojmů:
 
 • VODNÍ NÁDRŽ = místo, které vybudoval člověk, aby zadržovalo velké množství vody (nádrže pomáhají např. při povodních, jsou u nich stavěny vodní elektrárny, některé slouží jako zásobárna pitné vody, jiné např. k rekreaci a odpočinku, na některých se dá jezdit na lodi, rybařit atd.)
 • JEZERO = menší vodní plocha, která vznikla přirozeně, přírodní cestou
 • RYBNÍK = menší vodní plocha, kterou vybudoval člověk
 • PLESO = jezero ve slovenském pohoří Tatry
Jezera, rybníky i vodní nádrže mají mnoho funkcí. Složí jako zásobárny vody, některé tvoří protipovodňové opatření, umožnují regulovat (ovlivňovat) množství vody v řekách, na některých jsou vybudovány vodní elektrárny, mnohé vodní plochy také slouží k rekreaci, k chovu ryb a velká spousta z nich je také domovem celé řady rostlin a živočichů, např. i chráněná stanoviště vodních ptáků atd.
 
 

VODNÍ NÁDRŽE

 

Vodní nádrže, nebo též přehradní nádrže či přehrady. Vodní díla, zadržující velké množství vody. Při jejich výstavbě bylo velmi často zatopeno území, které předtím řadu let obývali lidé. Zaniklo tak mnoho vesnic, které byly vysídleny a po napuštění přehrady zatopeny vodou. K největším, nejznámějším a nejzajímavějším vodním nádržím (celkem jich máme asi 150) u nás patří:

 

Vodní nádrž LIPNO (Lipenská přehrada)

 • vodní nádrž na Vltavě, Šumava
 • největší vodní dílo, které v ČR člověk kdy vybudoval
 • největší vodní plocha v ČR
 • má přezdívku "Jihočeské moře"
 • využití: zdroj vody, protipovodňové opatření, vodní elektrárna, rekreace (vodní sporty, rybolov)

Vodní nádrž ORLÍK

 • vodní nádrž na Vltavě, hranice Středočeského a Jihočeského kraje
 • nejmohutnější vodní nádrž - zadržuje největší množství vody v ČR
 • nad nádrží se tyčí hrad Orlík, podle kterého má nádrž své jméno
 • využití: zdroj vody, protipovodňové opatření, vodní elektrárna, rekreace

Vodní nádrž SLAPY

 • vodní nádrž na Vltavě, Středočeský kraj, jižně od Prahy
 • využití: zdroj vody, protipovodňové opatření, vodní elektrárna, rekreace

Vodní nádrž ŠVIHOV (ŽELIVKA)

 • vodní nádrž na řece Želivka, hranice Středočeského kraje a Vysočiny
 • největší zásobárna pitné vody u nás
 • využití: zásobárna vody pro Prahu a okolí

Vodní nádrž NOVÉ MLÝNY

 • vodní nádrž na řece Dyje, Jihomoravský kraj, jižně od Brna
 • soustava tří vodních nádrží 
 • největší vodní plocha na Moravě
 • uprostřed jedné z nádrží vystupuje ostrov, na kterém stojí kostel (stál na kopci ve vesnici Mušov, která byla při výstavbě nádrže zatopena)
 • při její výstavbě byla výrazně narušena okolní krajina, kde se tehdy rozkládaly nejrozsáhlejší lužní lesy ve střední Evropě
 • využití: zdroj vody, protipovodňové opatření, vodní elektrárna, rekreace

Vodní nádrž VRANOV (Vranovská přehrada)

 • vodní nádrž na řece Dyje, Jihomoravský kraj, u hranic s Rakouskem
 • využití: zdroj vody, protipovodňové opatření, vodní elektrárna, rekreace

Vodní nádrž NECHRANICE

 • vodní nádrž na řece Ohře, Ústecký kraj, mezi Karlovými Vary a Ústím n.L.
 • využití: zdroj vody, protipovodňové opatření, vodní elektrárna, rekreace

Vodní nádrž ROZKOŠ

 • vodní nádrž na říčce Rozkoš (Rovenský potok, Úpa), Královéhradecký kraj, mezi Náchodem a Hradcem Králové
 • využití: zdroj vody, protipovodňové opatření, vodní elektrárna, rekreace

 

A mnohé další. Jejich seznam je dostupný např. na Wikipedii. Česká televize o některých přehradách a osudech lidí, kteří museli kvůli stavbě těchto přehrad opustit své domovy, natočila sérii "Zatopené osudy".

JEZERA a RYBNÍKY

 

Vodních nádrží máme v Česku kolem sto padesáti. Rybníků a jezer je ale více než stokrát tolik. Na našem území se začaly rybníky nejvíce budovat v 16. století. Už tehdy proslavily oblast Třeboňska, která je dnes velice známá chovem kaprů. Rybník narozdíl od jezera vybudoval člověk. Na našem území zejména proto, že tu máme opravdu přírodních jezer velice málo.

 

JEZERA NA ŠUMAVĚ

Jezera na Šumavě jsou ledovcového původu, jsou tedy pozůstatkem ledovců, který na naše území zasahovaly zhruba před 10 000 lety. Nejznámější z těchto jezer jsou ČERNÉ, ČERTOVO a PLEŠNÉ jezero a také JEZERO LAKA.

 • ČERNÉ jezero je největším jezerem v ČR.

DALŠÍ JEZERA

Další jezera jsou rozeseta po České republice, žádné z nich svou slávou ale nepředčilo ledovcová šumavská jezera. Zajímavým místem je KAMENCOVÉ JEZERO v severních Čechách. Je údajně jediným kamencovým jezerem na světě a je to vlastně jezero "mrtvé". Kvůli jeho chemickému složení v něm totiž nežijí ani rostliny, ani živočichové. A co Máchovo jezero? 

 

TŘEBOŇSKÉ RYBNÍKY

Oblast třeboňských rybníků se nachází v Třeboňské pánvi. Rybníky zde budoval už v 16. století slavný rod pánů z Rožumberka. Chová se zde slavný třeboňský kapr. K nejznámějším třeboňským rybníkům patří rybník ROŽMBERK, HORUSICKÝ RYBNÍK nebo třeba rybník SVĚT.

 • rybník ROŽMBERK je největším rybníkem v ČR 
 • oproti největšímu jezeru, které má rozlohu asi 18 hektarů, má největší rybník rozhlohu mnohonásobně větší, necelých 650 hektarů

DALŠÍ RYBNÍKY

Teď přichází čas na Máchovo jezero. Jezero v rybníce? Říkali jsme si, že jezero je přírodní, kdežto rybník vytvořil člověk. A Máchovo jezero je dílem Karla IV., který ho nechal jako "Velký rybník" vybudovat za své vlády už před rokem 1370. Máchovo jezero, přestože nese název jezero, je tedy rybník. 

 • Nad Máchovým jezerem se tyčí hrad Bezděz. Karlův dědeček, král Václav II. zde byl jako malý vězněn i se svou matkou Kunhutou.