Vodní tok

 

Tak jako máme hlavu nebo ruce, má i řeka svoje části. Jejich přehled nabídne slovníček pojmů:

 • PRAMEN = místo, kde řeka vyvěrá na zemský povrch
 • HORNÍ TOK = část řeky,v níž voda teče rychleji, její koryto je úzké (tvar písmene V) (proud řeky naráží na překážky v podobě kamenů, často vznikají vodopády nebo peřeje)
 • LEVÝ PŘÍTOK = potok nebo řeka, která se vlévá do naší řeky z levé strany VE SMĚRU toku naší řeky
 • SOUTOK = místo, kde se jedna řeka (nebo potok) vlévá do druhé řeky (či potoka)
 • STŘEDNÍ TOK = část řeky, v níž voda ztrácí svou dravost, zpomaluje se její tok, koryto se rozšiřuje
 • MEANDR = místo na řece, kde se tok "zakrucuje", tvoří tedy "zákruty" (vodní tok naráží na břehy a podemílá je)
 • RAMENO ŘEKY = místo, kde se řeka "rozdvojuje", má tedy dvě koryta (uprostřed dvou ramen můžeme najít např. OSTROV)
 • SLEPÉ RAMENO = rameno (koryto) řeky, které je z jedné strany oddělené, voda tudy tedy téměř neproudí
 • MRTVÉ RAMENO = rameno (koryto) řeky, které je oddělené z obou stran, voda je stojatá
 • PRAVÝ PŘÍTOK = potok nebo řeka, která se vlévá do naší řeky z pravé strany VE SMĚRU toku naší řeky
 • DOLNÍ TOK = část řeky, v níž má voda pomalé a klidné tempo, koryto je  široké (tvar písmene U) 
 • ÚSTÍ = místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky, do vodní nádrže, do moře nebo do oceánu
 • DELTA = ústí řeky např. do moře, které je velmi rozvětvené, má několik ramen

Jak vzniká mrtvé rameno řeky:

 
Tvář krajiny se neustále mění. I sama řeka může změnit své koryto. Tok podemílá břeh meandru (1) a koryto se formuje a posouvá (2), až meandr zaniká, tok řeky se napřími a vznikne tzv. mrtvé rameno řeky (3).
 

Zajímavý materiál navíc.

Na obrázku jsou velmi pěkně vidět MEANDRY i MRTVÉ RAMENO řeky.

Zdroje fotografií:

 • KURMIS, Oliver. Meandry a slepá ramena [online]. [cit. 25.7.2014]. Dostupný pod licencí Tento soubor podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.0 Německo na WWW: http://goo.gl/KDRudR