České řeky

 

Už jsme si řekli, že Českou republikou prochází hlavní evropské rozvodí. Zmínili jsme důležitost řek LABE, MORAVA a ODRA. To by ale bylo velmi málo. Řek je totiž v Česku nespočetně víc...

Poznej řeky ČR

Záznamy: 1 - 3 ze 6
1 | 2 >>

1) POVODÍ LABE 

(voda teče do Severního moře, směr Německo)

 

LABE

 

Největší řekou ČR je Labe. Pramení v Krkonoších na Labské louce a teče přes Královéhradecký, Pardubický, Středočeský a Ústecký kraj, kde u Hřenska opouští naši zem a pokračuje přes Německo do Severního moře. Mezi jeho největší přítoky patří Orlice, Vltava, Ohře (levé přítoky) a Jizera (pravý přítok).

 

VLTAVA

 

Nejdelší řeka ČR Vltava pramení na Šumavě pod Černou horou. Protéká Jihočeským krajem, Středočeským krajem a Prahou. U města Mělník se vlévá do Labe. Největšími přítoky vltavy jsou z levé strany Otava a Berounka, z pravé strany pak Lužnice a Sázava. Na Vltavě lidé vybudovali několik vodních nádrží, které zadržují obrovské množství vody a měly by sloužit jako ochrana před povodněmi, k výrobě elektricé energie (vodní elektrárny) či k rekreaci. Soustavě těchto nádrží se dohromady říká Vltavská kaskáda a je největší takovou soustavou v ČR. 3 největší vodní nádrže jsou LIPNO, ORLÍK a SLAPY.

  • LIPNO : největší vodní plocha v ČR, má největší ROZLOHU
  • ORLÍK: zadržuje největší množství vody, má největší OBJEM
  • Slapy, Kamýk, Štěchovice,... = další přehradní nádrže z Vltavské kaskády
 
 
 

BEROUNKA

Řeka Berounka nepramení, ale vzniká soutokem 4 řek u města Beroun. Jsou to řeky: Úhlava, Úslava, Radbuza a Mže. Berounka protéká Plzeňským a Středočeským krajem a u Prahy se vlévá do Vltavy, jako její levostranný přítok. 

Další významné řeky: 

SÁZAVALUŽNICEOTAVAOHŘEJIZERA

 

2) POVODÍ MORAVY 

(voda teče do Dunaje a do Černého moře, směr Rumunsko)

 

MORAVA

Řeka Morava pramení pod Králickým Sněžníkem ve stejnojmenném pohoří Králický Sněžník (v Pardubickém kraji). Protéká nížinatou oblastí Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu, skrz Olomoucký (a přímo přes Olomouc), Zlínský a Jihomoravský kraj. Je největší řekou na Moravě a zároveň 3. největší řekou v ČR (po Labi a Vltavě). Morava opouští Českou republiku jižně od města Lanžhot (tam se do ní vlévá řeka Dyje), kde částečně tvoří hranici mezi ČR a Slovenskem a dále pak mezi Slovenskem a Rakouskem. Na slovensko-raskouských hranicích se vlévá do řeky Dunaj, která pak protéká Bratislavou a svou dlouhou cestu napříč Evropou končí až v Černém moři.

 

DYJE

Dyje je šestou nejdelší řekou ČR. Pramení na Vysočině, jižně od Jihlavy jako Moravská Dyje. Její tok na čas opouští území ČR, aby se v Rakousku spojil s tokem Rakouské Dyje. Spolu se pak jako Dyje vrací na naše území nedaleko Vranovské přehradyProtéká Znojmem a její okolní krajinu tvoří Dyjskosvratecký úval. Vodní nádrž Nové Mlýny k Dyji připojuje i řeky Jihlavu a Svratku. Svým tokem Dyje zasáhne i do Lednicko-valtického areálu a na pomezí česko-slovensko-rakouských hranic se vlévá do řeky Moravy.

Další významné řeky: 

BEČVASVRATKAJIHLAVA

 

 

3) POVODÍ ODRY 

(voda teče do Baltského moře, směr Polsko)

ODRA

Řeka Odra pramení v pohoří Oderské vrchy severovýchodně od Olomouce. Protéká Olomouckým a Moravskoslezským krajem, je jednou ze 4 řek, které protékají Ostravou (a voda z Ostravice, Lučiny i Opavy se do ní také vlévá). Nedaleko Bohumína opouští Českou republiku a odtéká do Polska, kde se vlévá do Baltského moře.

Další významnější řeky: 

OSTRAVICE, OPAVA, MORAVICE

Citace obrázků:

  • České řeky [online]. [cit. 28.7.2014]. Dostupný na WWW: http://www.ceske-reky.cz
  • Na kole podél českých řek [online]. [cit. 28.7.2014]. Dostupný na WWW: http://www.ivelo.cz/cyklo-trasy/podel-ceskych-rek/