Výkonná moc

 

Výkonná moc má za úkol ŘÍDIT STÁT. Výkonnou moc vykonává prezident a vláda.

Vládu tvoří PREMIÉR ( = předseda vlády) a MINISTŘI ( = členové vlády), kteří řídí ministerstva. (Máme např. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ atd.) 

 

Kromě prezidenta a vlády patří do výkonné moci například Policie ČR, Armáda ČR, Česká národní banka, Nejvyšší kontrolní úřad nebo krajské úřady.