Nížiny ČR

 

Nížiny jsou na mapě značeny zelenou barvou. V nížinách většinou najdeme velkou řeku. Jde o velmi úrodná území, která v minulosti byla a stále jsou hustě osídlena lidmi.

 • Polabská nížina (1)  (Středolabská tabule)

  řeka Labe

 • Dyjskosvratecký úval (2)

  řeky Dyje, Svratka

 • Dolnomoravský úval (3)

  řeka Morava

 • Hornomoravský úval (4)

  řeka Morava