RYCHTÁŘ

 

Povolání: RYCHTÁŘ
Jiné označení: šulc, fojt, šoltys
Kde žil a pracoval: žil v budově, které se říkalo rychta (na Moravě také fojtství)

ve městech to byl speciální úřad, na vesnicích pak statek či chalupa
Co dělal: vykonával práci dnešního starosty
zastupoval vrchnost (krále či šlechtice) a spravoval město či vesnici
vybíral daně, úroky či mýto, soudil menší spory, opatroval úřední obecní spisy
Zajímavost: V některých obcích svého rychtáře volili konšelé (zastupitelé), jinde si je volil sám majitel města či vesnice (král, šlechtic, církev). Byly také obce, kde se úřad rychtáře dědil. 

 

ZPĚT K POVOLÁNÍM

 

Soudce: obrázek s licencí CC0 Public Domain z webu Pixabay.com