Na co si dát pozor?

  • BÝT X BÍT

BÝT - někde se nacházet, mít nějakou vlastnost Chtěl bych být kuchařem.
BÍT - mlátit, ubližovat Nesmíš bít ostatní!

 

 

 

  •  DOBÝT X DOBÍT 

DOBÝT - získat Vilém chtěl ten hrad dobýt.
DOBÍT - doplnit, domlátit Potřebuji dobít baterie.

 

 

 

  • NABÝT X NABÍT

NABÝT - získat Chceme nabýt nové vědomosti.
NABÍT - natlouct Dej pozor, mohl by sis nabít pusu.

 

 

 

  • ODBÝT X ODBÍT

ODBÝT - nedobře vykonat Neměl jsi ten úkol odbýt!
ODBÍT - odpálit Tenista chtěl odbít míček rychleji.

 

 

 

  • PŘIBÝT X PŘIBÍT

PŘIBÝT - přijít nový, přicestovat, ... Měl by nám přibýt nový žák.
PŘIBÍT - přitlouct Sem musíš přibít hřebík.

 

 

 

  • ZBÝT X ZBÍT

ZBÝT - zůstat Neměly by vám zbýt žádné lístky.
ZBÍT - zmlátit Viděli jsme ho zbít psa.

 

 

 

  • BÝLÍ X BÍLÍ

BÝLÍ - bylina, rostlina U potoka roste býlí.
BÍLÍ - od bílé barvy Na louce se pásli bílí koně.