spojování vět

Věty spojujeme třemi způsoby. Pomáhá nám:

 
 • ČÁRKA
  Maminka žehlila, tatínek sekal dříví.   

 • SPOJKA  - a, i , nebo, ani    
  Maminka žehlila a tatínek sekal dříví.

 • ČÁRKA A SPOJKA (že, protože, když, aby, ...)
  Maminka žehlila, když tatínek sekal dříví.
  Maminka žehlila, protože tatínek sekal dříví.