Druhy vět podle postoje mluvčího

věta OZNAMOVACÍ

 • někomu něco oznamujeme
 • na konci věty píšeme TEČKU - .

Šárka se naučila básničku z čítanky. Přednesla ji mamince. Moc se jí povedla.

 

věta ROZKAZOVACÍ

 • někomu něco rozkazujeme, o něco ho žádáme, prosíme
 • na konci věty píšeme tečku - .
 • je-li naše prosba důrazná, jde-li o rozkaz, píšeme VYKŘIČNÍK - !

Nelítej po chodbě. Zavři okno. Pojď sem. Okamžitě přestaň křičet!

 

věta TÁZACÍ

 • někoho se na něco ptáme
 • na konci věty píšeme otazník - ?

Máš hodinky? Kolik je hodin? Nepůjdeme už? Kam chceš jít?

 

věta PŘACÍ

 • něco si přejeme, v něco doufáme
 • na začátku často bývají slova Ať nebo Kéž
 • na konci věty píšeme tečku - .
 • je-li naše přání důrazné, píšeme vykřičník - !

Kéž bych dostala pejska! Ať už jsou prázdniny. Jen kdyby dneska nepršelo!