způsob a čas

 • ZPŮSOB

    oznamovací (běhal), rozkazovací (běž!), podmiňovací (běžel by)

 • ČAS

    minulý (vařila), přítomný (vaří), budoucí (bude vařit)

 • ROD

    činný a trpný

SLOVESNÉ ZPŮSOBY A JEJICH ČASY

 

1) OZNAMOVACÍ

 • někdo někomu něco oznamuje, informuje 
 • vyskytuje se v čase minulém (plavali jsme), 
  přítomném (plaveme) i budoucím (budeme plavat)

2) ROZKAZOVACÍ

 • někdo někomu něco rozkazuje, nařizuje, zakazuje
 • u způsobu rozkazovacího NEURČUJEME ČAS

3) PODMIŇOVACÍ

 • vyjadřujeme podmínku, něco musí být splněno, aby...
 • používáme pomocná slova "by, byste, bychom..."
 • u podmiňovacího způsobu rozeznáváme
  čas přítomný (šel bych)
  a čas minulý (býval bych šel)

Časování slovesa číst v přítomném čase, podmiň. způsob:

1.os četl BYCH četli BYCHOM
2.os četl BYS četli BYSTE
3.os četl BY četli BY