co určujeme

CO URČUJEME U PODSTATNÝCH JMEN?

U podstatných jmen umíme určit PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) a VZOR.

 

PÁD

  • Čeština má 7 pádů.
  • K jejich určování nám pomáhají pádové otázky.

            

ČÍSLO

  • JEDNOTNÉ (singulár)       
  • MNOŽNÉ (plurál)

   

ROD (+ životnost)

K určování rodu nám mohou pomoci ukazovací zájmena.

  • MUŽSKÝ   (ten)
  • ŽENSKÝ   (ta)
  • STŘEDNÍ  (to)

    U rodu mužského určujeme tzv. ŽIVOTNOST.

 

    Rod mužský neživotný - 1. a 4.pád j. č. se NEmění
      (vyjma vzoru soudce).

                Př: 1. hřebík 4. vidím hřebík; 1. stroj 4. vidím stroj

 

    Rod mužský životný - 1. a 4. pád j.č. se mění.

    Př: 1. pes 4. vidím psa; 1. sportovec 4. vidím sportovce

   

 Gramatická životnost se nemusí vždy shodovat s životností přirozenou,

    nemůžeme tedy říci, že to, co nedýchá, není rodu životného.

   

VZOR 

  •     VZORY MUŽSKÉHO RODU

            pán, hrad (les), muž, stroj, předseda, soudce

  •     VZORY ŽENSKÉHO RODU

            žena, růže, píseň, kost

  •     VZORY STŘEDNÍHO RODU

            město, moře, kuře, stavení