stavba slova

Stavbu slova zkusíme vysvětlit na příkladu:

 

Mirek je učitel. Učí na základní škole. Učení ho baví. 

Učit umí a hodně žáků už mnoho naučil. Učitelská práce

se mu moc líbí. "Jen se učte!" vždycky říká.

 

Slova učitel, učí, učení, učit, učitelská, ... spolu souvisejí 

svým významem. Jejich společná část se nazývá KOŘEN.

Pokud mají slova stejný kořen a významově spolu souvisejí,

říkáme o nich, že to jsou slova PŘÍBUZNÁ.

 

PŘÍBUZNÁ SLOVA jsou slova, která spolu VÝZNAMOVĚ SOUVISEJÍ.

Slovní KOŘEN je část slov, kterou mají příbuzná slova společnou.

 

Slova se skládají z různých částí.

Část slova, která stojí před kořenem, nazýváme PŘEDPONOVÁ ČÁST.

Část slova, která stojí za kořenem, nazýváme PŘÍPONOVÁ ČÁST.

 

PŘEDPONOVÁ část KOŘEN PŘÍPONOVÁ část
  itel
na it
nevy ený
  ebnice

 

Jak určíme kořen slova?

 

1) K danému slovu najdi několik slov příbuzných.

2) Zjisti, kterou část mají společnou.

 

RYBNÍK

1) ryba, porybný, rybář, rybička

2) RYB

 

PRALES

1) lesník, lesní, lesy, polesí

2) LES

 

PODHRADÍ

1) hrad, Hradiště, Hradec, hradby

2) HRAD

 

ZAHRADA

1) zahradník, zahradníctví, zahrádka, zahrádkář

2) ZAHRAD

PŘEDPONOVÁ ČÁST KOŘEN PŘÍPONOVÁ ČÁST
po VOD
  VOD árna
po ŠKOL ák
  ŠKOL ník
LET  
  LET adlo
STROJ  
  STROJ ník
pra LES  
  LES ník